Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Överklaga ett beslut

Statens medieråds beslut i ett granskningsärende kan överklagas av den som har ansökt om granskningen.

En överklagan av ett beslut i ett granskningsärende ska göras inom tre veckor från den dag klaganden får del av beslutet. Ärendet avgörs i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Mer information

Här hittar du regler för filmvisning på bio och på filmfestival, samt information om vilka filmer som måste granskas.

 • Biopublik ovanifrån. Foto: Shutterstock.

  Regler för filmfestivaler

  Filmer som visas vid filmfestivaler eller liknande evenemang där barn under 15 år har tillträde ska granskas av Statens ...

 • Vuxna och barn i biosalong. Foto: Shutterstock.

  Regler för bio

  Biofilmer för barn under 15 år ska vara granskade och godkända av Statens medieråd. En film får inte godkännas för visning...

 • Biosalong och projektor. Foto: Shutterstock.

  Måste filmen granskas?

  Här kan du som vill visa film kontrollera om din film måste granskas av Statens medieråd.