Startsidan Statens medieråd

Publicerad • Uppdaterad

Överklaga ett beslut

Statens medieråds beslut i ett granskningsärende kan överklagas av den som har ansökt om granskningen.

En överklagan av ett beslut i ett granskningsärende ska göras inom tre veckor från den dag klaganden får del av beslutet. Ärendet avgörs i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Mer information

Här hittar du regler för filmvisning på bio och på filmfestival, samt information om vilka filmer som måste granskas.