Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Regler för bio

Biofilmer för barn under 15 år ska vara granskade och godkända av Statens medieråd. En film får inte godkännas för visning för barn under 7, 11 eller 15 år om den kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen.

Så här fungerar åldersgränserna

 • Barntillåten: Får ses på bio av alla oavsett ålder.
 • Från 7 år: Får ses på bio av barn som fyllt 7 år.
 • Från 11 år: Får ses på bio av barn som fyllt 11 år.
 • Från 15 år: Får ses av personer som fyllt 15 år.
Vuxna och barn i biosalong.

Foto: Shutterstock.

Ledsagarregeln

Ledsagarregeln innebär att ett barn får se en film med en högre åldersgräns än barnets ålder i sällskap med en vuxen. För ett barn i sällskap med en vuxen gäller följande: En film med 7-årsgräns får ses av barn under 7 år, en film med 11-årsgräns får ses av barn som fyllt sju år och en film med 15-årsgräns får ses av barn som fyllt elva år.

Ledsagarregeln ger föräldrar ett större ansvar över vilka filmer deras barn kan se på bio. Skyddet för barn som ser film som visas offentligt utan sällskap av någon vuxen påverkas inte av ledsagarregeln.

Statens medieråd vill poängtera att ledsagarregeln inte vägs in i de bedömningar som görs när åldersgränser fastställs. En 15-årsgräns betyder att en film bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Samma resonemang gäller för åldersgränserna 7 år och 11 år. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.

På biografen

Den person som ansvarar för visningen ska se till att dessa bestämmelser följs. Tydliga anslag ska ange vilken åldersgräns som gäller vid visningen. En trailer får inte ha en högre åldersgräns än huvudfilmen. Den som bryter mot lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Lagen om åldersgränser

Statens medieråd fastställer åldersgränser för film avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. I förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt finns ytterligare föreskrifter som reglerar offentlig visning av film. Myndighetens beslut gäller endast vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

> Här kan du läsa lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt Länk till annan webbplats.
> Här kan du läsa förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt Länk till annan webbplats.

Mer information

Här hittar du som visar film information om överklaganden, regler för filmfestivaler och regler för granskning.

 • Biopublik ovanifrån. Foto: Shutterstock.

  Regler för filmfestivaler

  Filmer som visas vid filmfestivaler eller liknande evenemang där barn under 15 år har tillträde ska granskas av Statens ...

 • Domarklubba på en hög med äldre böcker. Foto: Shutterstock.

  Överklaga ett beslut

  Statens medieråds beslut i ett granskningsärende kan överklagas av den som har ansökt om granskningen.

 • Biosalong och projektor. Foto: Shutterstock.

  Måste filmen granskas?

  Här kan du som vill visa film kontrollera om din film måste granskas av Statens medieråd.