Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Hur får en film en åldersgräns?

Senast uppdaterad:

Hur får en film en åldersgräns?

Statens medieråd har till uppgift att fastställa åldersgränser på film som ska visas offentligt för barn under 15 år. Syftet med åldersgränserna är att skydda barn från filmer som kan vara till skada för deras välbefinnande.

Filmdistributören ansöker

Innan en film får visas offentligt för barn under 15 år ansöker filmdistributören om att få filmen godkänd för visning för en viss ålder. Om distributören inte har för avsikt att visa filmen för en publik under 15 år behöver filmen inte lämnas in till Statens medieråd.

Så går granskningen till

Enligt Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt får inte en film godkännas för visning för barn om den kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldergruppen. Alla filmer ses av två filmgranskare på Statens medieråd. Filmgranskarna ser filmen och gör en gemensam bedömning . Vid oenighet kallas en tredje filmgranskare in för att fastställa åldersgränsen.

Den bedömning som görs utgår i huvudsak från om en framställning kan medföra stark rädsla/skräck/panik, oro eller förvirring. Kvalitativa aspekter såsom graden av realism, möjlighet till identifikation och på vilket sätt och i vilket sammanhang olika inslag skildras i en framställning ingår i bedömningen. Detta formuleras sedan i en beslutsmotivering som anger skälen för åldersgränsen.


I filmregistret kan du söka efter en viss film och läsa en motivering till filmens åldersgräns.

> Gå till Sök i filmregistret.

> Behöver du hjälp att söka i filmregistret? Gå till Så söker du i filmregistret.

Grunderna för våra bedömningar

Vad som bedöms vara skadligt för välbefinnandet för olika åldersgrupper baseras på psykologisk, pedagogisk och medievetenskaplig forskning, samt kunskap om och erfarenhet av barn.

Film bedöms utifrån en genomsnittspublik

Olika barn kan uppfatta samma film på olika sätt, inte bara beroende på fysisk ålder. Intellektuell och emotionell mognad, uppväxtförhållanden och medievana är exempel på faktorer som påverkar hur barn upplever filmer. Ett känsligt och otryggt barn kan reagera på ett annat sätt än ett tryggt barn.

Filmers skadlighet bedöms utifrån en tänkt genomsnittspublik.

Lämplighet bedöms inte

Åldersgränserna handlar inte om att bedöma om en film är lämplig eller passande för den aktuella åldersgruppen.

Det finns företeelser och beteenden som av många anses anstötliga eller olämpliga, men som inte automatiskt bedöms kunna skada barns välbefinnande. Det gäller till exempel grovt språk, droganvändning, nakenhet och sex. Bedömningen grundar sig dock alltid på i vilket sammanhang och på vilket sätt som något skildras.

Barntillåtet behöver inte vara barnfilm

En barntillåten film behöver inte vara intressant för barn att titta på. Filmer tänkta för en vuxen publik kan bli barntillåtna, under förutsättning att de inte bedöms kunna skada välbefinnandet hos barn. Att en film är barntillåten eller tillåten från 7 eller 11 år är alltså inte samma sak som att filmen har barn som målgrupp.

Om åldersgränserna

Barntillåten

Får ses av alla oavsett ålder.

Innehåller inte alltför skrämmande inslag. En dramatisk ljudbild med kuslig musik och starka, skrämmande ljudeffekter eller en klippning med högt tempo kan räcka för att en film inte ska bli barntillåten. Även de yngsta kan ta del av filmer som är spännande, varför inslag av exempelvis jakter, lätt hotfulla situationer och komiskt framställda slagsmål kan förekomma.

Från 7 år.

Får ses av barn som fyllt 7 år.

En 7-åring börjar utveckla en större kompetens för att skapa distans till film. De skräms därför inte längre lika lätt av till exempel hotfull musik eller snabb klippning.

Typexempel på scener som godkänns för visning för denna åldersgrupp är inzoomningar av ett hotfullt djurs vassa tänder i till exempel tecknad film och lättare scener med slagsmål eller skottlossning. För yngre barn, däremot, kan sådana sekvenser vara skrämmande.

Från 11 år

Får ses av barn som fyllt 11 år.

Barn i 11-årsåldern är generellt duktiga på att skilja film och verklighet åt. Därför kan filmer med en 11-årsgräns innehålla rejält spännande och hotfulla sekvenser.

Det som är avgörande är ofta graden av realism och möjligheten till identifikation. Tydlig sagokaraktär och få beröringspunkter med barnets vardag kan bidra till en 11-årsgräns, medan en realistisk skildring som barn kan identifiera sig med kan motivera en högre åldersgräns.

Från 15 år

Får ses av barn som fyllt 15 år.

Detaljerade våldskildringar, omfattande blodsutgjutelse och fokus på lidande är sådant som ofta innebär att en film får 15-årsgräns. Starka hot- och skräckscener samt starka skildringar av ångest eller förvirring hör också till denna kategori, liksom skildringar av starkt ångestladdad sexualitet.

Ogranskade filmer

En distributör kan välja att inte låta granska en film och får då visa den med en 15-årsgräns. Det innebär att en film som inte innehåller något som kan vara skadligt för barns välbefinnande kan ha en 15-årsgräns.