Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Så fungerar åldersgränserna

Senast uppdaterad:

Syftet med åldersgränser på film som visas offentligt är att skydda barn från att se filmer som kan vara till skada för deras välbefinnande.

Film som ska visas offentligt kan ha åldersgränsen barntillåten, 7, 11 eller 15 år. De åldersgränser som finns är reglerade i lag (2010:1882).

Åldersgränserna ska inte förväxlas med rekommendationer. I bedömningen ingår inte vad som är lämpligt eller passande för en viss åldersgrupp.

Ledsagarregeln

Från och med 1 mars 2017 får barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15-årsgräns som visas offentligt i sällskap med en person över 18 år. Lagändringen ger föräldrar ett större ansvar över vilka filmer deras barn kan se vad gäller film som visas offentligt. Skyddet för barn som ser film som visas offentligt utan sällskap av någon vuxen förblir dock detsamma, för ett ensamt barn är 15-årsgränsen fortfarande absolut.

Det nya beslutet påverkar inte de övriga åldersgränserna. Precis som tidigare får en film med 7-årsgräns ses av barn under 7 år i sällskap med en vuxen, och en film med 11-årsgräns får ses av barn som fyllt sju men inte elva år i sällskap med en vuxen.

Statens medieråd vill poängtera att den nya lagstiftningen inte förändrar arbetet med att fastställa åldergränser för film. 15-årsgränsen betyder fortfarande att en film bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.

Ogranskade filmer får 15-årsgräns

En del filmer kan ha en åldersgräns på 15 år, trots att de verkar vara fria från innehåll som kan skada barn. Det beror på att filmdistributören har valt att inte låta Statens medieråd granska filmen. Filmen får då automatiskt åldersgränsen 15 år för offentlig visning, oavsett innehåll.

Dvd och datorspel

För dvd-filmer, filmer på olika internettjänster och filmer som visas i skolan gäller inte Statens medieråds åldersgränser. För datorspel finns ett europeiskt system för åldersrekommendationer, PEGI.