Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Så fungerar åldersgränserna

Senast uppdaterad: 2016-12-07

Syftet med åldersgränser på bio är att skydda barn från att se filmer som kan vara till skada för deras välbefinnande.

Film på bio kan ha åldersgränsen barntillåten, 7, 11 eller 15 år. De åldersgränser som finns är reglerade i lag (2010:1882).

Åldersgränserna ska inte förväxlas med rekommendationer. I bedömningen ingår inte vad som är lämpligt eller passande för en viss åldersgrupp.

Ledsagarregeln

För åldersgränserna från 7 och från 11 år gäller den så kallade ledsagarregeln. Denna innebär att barn under 7 år får gå på en film med 7-årsgräns tillsammans med en vuxen. Barn från 7 år får gå på en film med 11-årsgräns tillsammans med en vuxen. Regeln gäller inte filmer med 15-årsgräns. Syftet med regeln är att ge föräldrar ökat ansvar att välja vilka filmer det egna barnet kan se.

Ogranskade filmer får 15-årsgräns

En del filmer kan ha en åldersgräns på 15 år, trots att de verkar vara fria från innehåll som kan skada barn. Det beror på att filmdistributören har valt att inte låta Statens medieråd granska filmen. Filmen får då automatiskt åldersgränsen 15 år för offentlig visning, oavsett innehåll.

Dvd och datorspel

För dvd-filmer, filmer på olika internettjänster och filmer som visas i skolan gäller inte Statens medieråds åldersgränser.

För datorspel finns ett europeiskt system för åldersrekommendationer, PEGI.

> Läs mer om PEGI och åldersmärkning av datorspellänk till annan webbplats