Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Ansök om filmgranskning

Senast uppdaterad:

Här hittar du som ska visa film ansökningshandlingar och information om hur granskningen går till.

Observera att det från den 1 mars 2017 är det avgiftsfritt att lämna in film som är avsedd att visas offentligt för granskning. Tillståndskorten avskaffas också vilket betyder att dessa inte längre behöver finnas tillgängliga på biograf i samband med visning.

AnsökanGör din ansökan om filmgranskning så här:

1.

Ladda ner ansökningsblanketten för filmgranskning.


2.

Fyll i ansökan och skicka in den via e-post. (Se adress nedan.)

3.

Alternativt kan du posta, buda eller faxa in ansökan.

4.

Framställningen (filmen) du vill få granskad ska skickas synkront med ansökan. Framställningen ska vara av god kvalitet. Den version som granskas ska vara den version som avses att visas.


Ansökan behandlas och granskningen planeras in och utförs i den ordning som ansökan och framställning kommer in till Statens medieråd.

Handläggningstiden kan variera mellan en dag och några veckor, beroende på antal filmer och filmgranskarnas arbetsbelastning.

Adresser

 


Skicka din ansökan hit:

E-postadress:

registrator@statensmedierad.seFaxnr:

08-21 01 78Postadress:

Statens medieråd


Box 27204


102 53 StockholmAdress för bud:

Statens medieråd


Filmhuset


Borgvägen 1, plan 5


Stockholm