Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Regler för bio

Senast uppdaterad:

Biofilmer för barn under 15 år ska vara granskade och godkända av Statens medieråd. En film får inte godkännas för visning för barn under 7, 11 eller 15 år om den kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen.

Observera att tillståndskorten är avskaffade från 1 mars 2017. Detta betyder att tillståndskort inte längre behöver finnas tillgängliga på biograf i samband med visning.

Så här fungerar åldersgränserna


Åldersgränser


1. Barntillåten

Får ses på bio av alla oavsett ålder.

2. Från 7 år

Får ses på bio av barn som fyllt 7 år.

3. Från 11 år

Får ses på bio av barn som fyllt 11 år.

4. Från 15 år

Får ses av personer som fyllt 15 år.

Ledsagarregeln

Från och med 1 mars 2017 får barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15-årsgräns som visas offentligt i sällskap med en person över 18 år. Lagändringen ger föräldrar ett större ansvar över vilka filmer som visas offentligt som deras barn kan se. Skyddet för barn som ser film som visas offentligt utan sällskap av någon vuxen förblir dock detsamma, för ett ensamt barn är 15-årsgränsen fortfarande absolut.

Det nya beslutet påverkar inte de övriga åldersgränserna. Precis som tidigare får en film med 7-årsgräns ses av barn under 7 år i sällskap med en vuxen, och en film med 11-årsgräns får ses av barn som fyllt sju men inte elva år i sällskap med en vuxen.

Statens medieråd vill poängtera att den nya lagstiftningen inte förändrar arbetet med att fastställa åldergränser för film. 15-årsgränsen betyder fortfarande att en film bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.

På biografen

Den person som ansvarar för visningen ska se till att dessa bestämmelser följs.

Tydliga anslag ska ange vilken åldersgräns som gäller vid visningen.

En trailer får inte ha en högre åldersgräns än huvudfilmen.

Den som bryter mot lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Lagen om åldersgränser

Statens medieråd fastställer åldersgränser för film avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. I förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt finns ytterligare föreskrifter som reglerar offentlig visning av film. Myndighetens beslut gäller endast vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

> Här kan du läsa lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.länk till annan webbplats

> Här kan du läsa förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligtlänk till annan webbplats