Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Du har rättigheter som barn

Barn och unga under 18 år har särskilda rättigheter — just för att de är barn. Rättigheterna står i barnkonventionen som också är lag i Sverige.

Foto: Shutterstock.

Barnkonventionen är lag i Sverige

Statens medieråd arbetar med frågor som rör barns och ungas medieanvändning. Därför är rättigheter på det området särskilt viktiga för oss. I barnkonventionen finns flera artiklar som har betydelse för barns medieanvändning.

Mer om Barnkonventionen och dina rättigheter som barn


Tre tjejer som tar selfies

Ny broschyr om barns rättigheter på nätet

Barn och unga har samma rättigheter i den digitala miljön som i den övriga världen – till exempel har du rätt att få information och rätt att uttrycka vad du tycker och du har rätt att skyddas från hot och våld.

Därför har FN:s barnrättskommitté tagit fram en särskild text (en så kallad allmän kommentar) om barns rättigheter i digitala miljöer. Statens medieråd har tagit fram en broschyr om detta som heter "Med våra egna ord – barns rättigheter i den digitala världen". Vi hoppas att den ska göra det enklare för dig som är barn eller ung att förstå vilka rättigheter du har på nätet!

Här hittar du broschyren om barns rättigheter på nätet


Hur arbetar Statens medieråd med barns rättigheter?

Statens medieråd arbetar med frågor som rör barns och ungas medieanvändning. Därför är rättigheter på det området särskilt viktiga för oss. I barnkonventionen finns flera artiklar som har betydelse för barns medieanvändning.

Mer om barns rättigheter i den digitala världen

 • Omslag kunskapslyftet med barn i yngre tonåren med dator i knä. 

  Ett kunskapslyft för barnets rättigheter

  Den praktiska tillämpningen av barnkonventionen på Statens medieråd.

  Digital kunskap Samhälle och demokratiMyndigheter och organisationer Universitet och högskolorRapporter och undersökningar
 •  Omslag till rapport med titeln Utsatt på internet. Foto: Jessica Gow/TT. Muralmålning: Unga Berättar.

  Utsatt på internet

  En internationell forskningsöversikt om nätmobbning bland barn och unga. Översikten ger en samlad bild av den internationella...

  Hälsa och välmående Juridik brott och regelverkMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag till rapporten Barns och ungas rättigheter på digitala plattformar.

  Barns och ungas rättigheter på digitala plattformar

  En vägledning för aktörer aktörer inom spel, sociala medier och andra plattformar. Vägledningen är framtagen av Barnombudsmannen,...

  Juridik brott och regelverkMyndigheter och organisationer VuxnaRapporter och undersökningar