Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Du har rättigheter som barn

Barn och unga under 18 år har särskilda rättigheter — just för att de är barn.

Foto: Shutterstock.

Barnkonventionen är lag i Sverige

Statens medieråd arbetar med frågor som rör barns och ungas medieanvändning. Därför är rättigheter på det området särskilt viktiga för oss. I barnkonventionen finns flera artiklar som har betydelse för barns medieanvändning.

 • Omslag kunskapslyftet med barn i yngre tonåren med dator i knä. 

  Ett kunskapslyft för barnets rättigheter

  Den praktiska tillämpningen av barnkonventionen på Statens medieråd.

  Digital kunskap Samhälle och demokratiMyndigheter och organisationer Universitet och högskolorRapporter och undersökningar
 •  Omslag till rapport med titeln Utsatt på internet. Foto: Jessica Gow/TT. Muralmålning: Unga Berättar.

  Utsatt på internet

  En internationell forskningsöversikt om nätmobbning bland barn och unga. Översikten ger en samlad bild av den internationella...

  Hälsa och välmående Juridik brott och regelverkMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag till rapporten Barns och ungas rättigheter på digitala plattformar.

  Barns och ungas rättigheter på digitala plattformar

  En vägledning för aktörer aktörer inom spel, sociala medier och andra plattformar. Vägledningen är framtagen av Barnombudsmannen,...

  Juridik brott och regelverkMyndigheter och organisationer VuxnaRapporter och undersökningar