Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Vi frågar barn och unga vad de tycker

Statens medieråd arbetar på många olika sätt med barns och ungas rättigheter. Vårt uppdrag är att stärka och skydda barn.

Tonårsflickor i skolbänk vid dator.

Statens medieråd pratar bland annat med barn och tonåringar i skolan för att lyssna på vad de tycker i olika frågor. (Personerna på bilden har inget med textens innehåll att göra.) Foto: Lena Granefelt/Scandinav.

Hela Statens medieråds uppdrag går ut på att barn och unga ska ha en bra situation när det gäller medier. Vi ska:

 • stärka barn och unga som medvetna medieanvändare
 • skydda barn och unga från skadlig mediepåverkan
 • tillvarata barns och ungas egna erfarenheter.
 • Vi arbetar med ett barnrättsperspektiv

Statens medieråd arbetar barnrättsligt, med ett barnrättsperspektiv.

Det betyder att vi som jobbar på myndigheten alltid ska ta hänsyn till barns rättigheter. För att vi ska veta hur vi ska göra detta har vi tagit fram något som vi kallar Barnrättspaketet. Barnrättspaketet består av en massa information om vilka rättigheter barn har och hur vi i vårt dagliga arbete ska se till att vi följer barnkonventionen Länk till annan webbplats..

Vi har till exempel en Barnrättspolicy där det står att alla som jobbar på Statens medieråd ska ha kunskap om barnkonventionen och att vi i våra rapporter och andra material ska beskriva vad barn tycker i olika frågor.

 • Vi tar fram information som passar barn

Barn har rätt att få information om frågor som rör dem och om vilka rättigheter de har.

Därför har Statens medieråd till exempel tagit fram de här Barn och unga-sidorna på vår webbplats. Vi tar också fram och sprider information om olika material som är riktade till barn.

Vi har bland annat tagit fram tio kortfilmer om upphovsrätt och information om olika online-spel som handlar om barns rättigheter och medier.

 • Vi samlar in information direkt från barn

På Statens medieråd arbetar bland annat filmgranskare.

Det är personer som bestämmer vilken åldersgräns de filmer som visas på biografer i Sverige ska ha. Filmgranskarna träffar regelbundet barn och unga för att fråga dem vilka åldersgränser de tycker är lagom, vad som kan vara läskigt i filmer med mera.

Genom att prata med barn och unga får filmgranskarna viktig kunskap som de har nytta av när de ska bedöma vilka åldersgränser som är lämpliga och förstå hur barn och unga påverkas av olika typer av innehåll i filmer.

 • Sveries största undersökning om ungas medievanor

Statens medieråd skickar vartannat år ut ett frågeformulär som heter Ungar & medier. 

Ungefär5 000 barn mellan 9 och 18 år, samt föräldrar, svarar på frågorna i enkäten. Det är den största undersökningen i Sverige som handlar om barns och ungas medieanvändning.

I Ungar & Medier ställer vi frågor om barn till exempel läser böcker och tittar på nyheter, vilka sociala medier-plattformar barn använder och hur mycket tid barn och unga lägger på medier. Informationen vi får är mycket viktig för att förstå hur barn och unga använder medier och hur de påverkas av dem.

Rapporterna Ungar & medier, Småungar & medier och Föräldrar & medier ger vi till regeringen och andra som fattar beslut om medier eller arbetar med barn och unga.

 • Vi frågar barn vad de tycker om våra material

Statens medieråd tar fram olika slags material som riktas till barn, till exempel texter på vår webbplats eller filmer.

Vi planerar att i framtiden ta fram mer material som är anpassat till barn, såsom sammanfattningar av en del av våra ”vanliga” rapporter som är skrivna för vuxna. Då är det viktigt att materialen passar barn, att de exempelvis innehåller ord som barn förstår och är lagom långa. Därför visar vi först materialen för barn och frågar vad de tycker om dem så att vi kan ändra det som behöver ändras.

 1. Ett exempel på när vi gjort detta är våra filmer om upphovsrätt, Lilla upphovsrättsfrågan.
 2. Vi har också frågat barn om vad de tycker om en rapport som vi skrivit om filmgranskning. Filmgranskning kan också du läsa mer om på sidorna för barn och unga.
 3. Vi gör en barnversion av en rapport som vi skrivit och som handlar om barns och ungas rättigheter på digitala plattformar, till exempel spel och sociala medier. Vi har pratat med 40 barn och ungdomar om deras erfarenheter av olika digitala plattformar.
 4. Ett annat pågående arbete är att vi intervjuar barn och unga om vad de tycker om frågorna i vår enkät Ungar & medier. Vi vill bland annat ta reda på om vi använder de ord som barn och unga själva använder och om vi ställer frågor om de saker som barn och unga upplever som viktiga.

Håll utkik här på Barn och unga-sidorna för mer information!

 • Vi samarbetar kring barns rättigheter

Statens medieråd samarbetar med andra som också arbetar med barn och barns rättigheter.

Det kan handla om myndigheter som Barnombudsmannen Länk till annan webbplats. och Polisen Länk till annan webbplats., organisationer som Bris Länk till annan webbplats. och ECPAT Länk till annan webbplats., nätverk som MIK-nätverket eller skolor och universitet.

Genom att samarbeta lär vi oss nya saker och sprider vår kunskap om barns och ungas medieanvändning till andra. På det sättet blir arbetet för barns rättigheter bättre.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!

 • Barn diskuterar runt bord i skolan.

  Filmgranskare tar råd av barn

  På Statens medieråd samlar vi kunskap om barn genom forskning som handlar om barn. Vi samlar också kunskap genom att träffa...

 • Omslag till rapporten Barn, film och åldersgränser. Visar tre glada barn med 3D-glasögon som tittar på film.

  Barn, film och åldersgränser

  Ett återkommande inslag i Statens medieråds filmgranskningsverksamhet är barnpaneler. I denna rapport beskrivs hur arbetet...

  Hälsa och välmående MassmediaMyndigheter och organisationerRapporter och undersökningar