Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Stöd för dig som utsatts på nätet

Det finns stöd och råd att få för dig som utsatts, eller sett andra utsättas, för otrevliga och dåliga saker på internet.

Foto: Shutterstock.

Är du eller någon kompis utsatt på nätet?

Vart kan man vända sig om man blir utsatt för elakheter och mobbning på nätet?

Det finns många som arbetar med barns och ungas rättigheter på internet. Här finns en guide till några organisationer som ger information, stöd, vägledning och råd på sina hemsidor.