Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

EU-regler om upphovsrätt är lag i Sverige

Vad betyder det nya EU-direktivet om upphovsrätten för var och en av oss? Vi har frågat Frantzeska Papadopoulou, professor i immaterialrätt vid Stockholms universitet om den nya svenska lagen 2023 som direktivet är en del av.

Flicka bakifrån med EU-flagga

EU-direktivet är nu en del av den svenska lagstiftningen (upphovsrättslagen) under år 2023. Foto: Marian Weyo/Shutterstock.

  • Vad säger EU om upphovsrätten?

Det nya direktivet, alltså EU:s riktlinjer, inom upphovsrätten är DSM- direktivet. Länk till annan webbplats.

DSM står för ”Digital Single Market” och det direktivet har som syfte är att harmonisera EU-ländernas lagstiftning när det gäller användning av upphovsrättsligt material i en digital miljö. Det betyder att lagarna ska vara lika i alla EU:s 27 länder.

Direktivet blev 1 januari 2023 en del av den svenska lagstiftningen (upphovsrättslagen).

  • Medier kan begära ersättning

En av de viktigaste ändringarna i direktivet är det som i medierna ibland kallats för länkskatt (artikel 15 i DMS-direktivet).

Det innebär att medieföretag, som tidningar, radio och tv skall kunna begära ersättning när plattformar som Google och Facebook använder deras artiklar genom att publicera textutdrag.

Den nya bestämmelsen kommer inte att påverka din rätt att använda dig av textutdrag för personligt bruk, eller din rätt att använda hyperlänkar.

  • Plattformar måste ha licens för delning

En annan ny bestämmelse är artikel 17, som har varit mycket omdiskuterad. Direktivet vill inte begränsa användning av material på internet, men det vill skapa rätt förutsättningar för det.

Plattformtjänster som tjänar pengar på att göra material som läggs upp av deras användare tillgängligt (Facebookinlägg, Instagraminlägg med flera) får med direktivet ett ansvar för användningen. För att de skall kunna fortsätta med att tillåta delning av upphovsrättsligt skyddat material krävs att de har en licens med en rättighetsorganisation, alltså organisationer som representerar upphovspersoner.

Den nya regleringen innebär också att plattformar som Youtube behöver betala ersättning till upphovspersoner på samma sätt som till exempel Spotify gör.

  • Upphovsperson ska ha ersättning

Direktivet ger även rätt till enskilda upphovspersoner att få rättvis och rimlig ersättning när deras verk används online (artiklarna 18—20).

Den användning som görs digitalt av ett upphovsrättsligt verk skall rapporteras till upphovspersonerna, och om ersättningen som en upphovsperson får inte har rimlig storlek, jämfört med hur materialet använts, skall upphovspersonen ha rätt till högre ersättning.

  • Man ska få skämta och göra parodi

Vidare fastslår direktivet rätten att göra parodi på vad någon annan har gjort, alltså förvränga det på ett skämtsamt sätt.

I dag är det fritt för medlemsstaterna att inte ha ett sådant skydd. Sverige har fram till i dag inte haft ett sådant undantag i upphovsrättslagen.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!