Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Kontakt

Senast uppdaterad: 2020-08-20

Statens medieråd har 22 medarbetare som arbetar med medie- och informationskunnighet (MIK), medieforskning, internationell samverkan, kommunikation, filmgranskning samt administration.

Kontaktinformation Statens medieråd

Telefon: 08-665 14 60, fax: 08-21 01 78
E-post: registrator@statensmedierad.se

Besöksadress: Borgvägen 1 (Filmhuset), plan 5, Stockholm
Post- och fakturaadress: Box 27204, 102 53 Stockholm

Organisationsnummer: 202100-6396


Expeditionstider:

Vi har för närvarande begränsade öppettider.

Öppettiderna är för tillfället mellan klockan 10-12 vardagar.

Hitta till Statens medieråd

Personal på Statens medieråd

Nedan finns kontaktinformation till personalen på Statens medieråd. Kontakta oss om du behöver högupplösta bilder på någon i personalen.

Yvonne Andersson

Utredare/analytiker

Tel: 08-665 14 80

E-post: yvonne.andersson@statensmedierad.se

Francisca Benavente

Filmgranskare

Tel: 08-665 14 63

E-post: francisca.benavente@statensmedierad.se

Jan Christofferson

Utredare
Tel: 08-665 14 67

E-post: jan.christofferson@statensmedierad.se

Helena Dal

Marknadskommunikatör (tjänstledig)

Tel: 08-665 14 65 eller sms: 076 505 14 65

E-post: helena.dal@statensmedierad.se

Karin Davidsson

Registrator

Tel: 08-665 14 81

E-post: karin.davidsson@statensmedierad.se

Catarina Falklind Breschi

Handläggare: Ekonomi- och personalhandläggare, miljösamordnare.

Tel: 08-665 14 73

E-post: catarina.falklind-breschi@statensmedierad.se

Ada Fredelius

Kommunikatör

Tel. 08-665 14 69

E-post: ada.fredelius@statensmedierad.se

Hanna Hartleb

Filmgranskare

Tel: 08-665 14 77

E-post: hanna.hartleb@statensmedierad.se

Lianna Hallsénius

Projektledare

Tel: 08-665 14 76

E-post: lianna.hallsenius@statensmedierad.se

Therese Hellgren

Handläggare: Arkiv och informationshantering

Tel: 08-665 14 72

E-post: therese.hellgren@statensmedierad.se

Johan Karlsson

Filmgranskare

Tel: 08-665 14 64

E-post: johan.karlsson@statensmedierad.se

Ida Lithell

Kommunikatör och ansvarig för kampanjen No Hate

Tel. 08-665 14 62

E-post: ida.lithell@statensmedierad.se

Aki Nyman

Filmadministratör

Tel: 08-665 14 71

E-post: aki.nyman@statensmedierad.se

Fredrik Odhammar

Filmgranskare

Tel: 08-665 14 12 eller 076-505 31 26

E-post: fredrik.odhammar@statensmedierad.se

Lotta Persson

Chef operativ verksamhet

Tel: 08-665 14 11 eller 076-505 31 10

E-post: lotta.persson@statensmedierad.se

Kalevi Pitkänen

Administrativ chef | Head of Administration and Staff

Tel: 08-665 14 85 eller 076-505 14 85

E-post: kalevi.pitkanen@statensmedierad.se

Josabeth Stråhle

Handläggare: Arkiv och informationshantering

Tel: 08-665 14 74

E-post: josabet.strahle@statensmedierad.se

Anna Tornberg

Projektledare och webbansvarig

Tel. 08-665 14 68

E-post: anna.tornberg@statensmedierad.se

Jonatan Rolfer

Projektmedarbetare MIK

Tel: 08-665 14 82

E-post: jonatan.rolfer@statensmedierad.se

Martina Wagner

Ämnessakkunnig

Tel: 08-665 14 79

E-post: martina.wagner@statensmedierad.se

Jonas Wall

IT-drift och -underhåll

Tel: 08-665 14 60

E-post: jonas.wall@statensmedierad.se