Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-06-18

Statens medieråd har 19 medarbetare som arbetar med medie- och informationskunnighet (MIK), medieforskning, internationell samverkan, kommunikation, filmgranskning samt administration.

Kontaktinformation Statens medieråd

Telefon: 08-665 14 60, fax: 08-21 01 78
E-post: registrator@statensmedierad.se

Besöksadress: Borgvägen 1 (Filmhuset), plan 5, Stockholm
Post- och fakturaadress: Box 27204, 102 53 Stockholm

Organisationsnummer: 202100-6396

Expeditionstider:
9:00 - 16:00 (september-maj)
9:00 - 15:00 ( juni-augusti) lunch 12:00-13:00

Hitta till Statens medieråd

Personal på Statens medieråd

Nedan finns kontaktinformation till personalen på Statens medieråd. Kontakta oss om du behöver högupplösta bilder på någon i personalen.

> Ladda ner pressbilder på talespersoner

Direktör

Tel: 08-665 14 61

Sprida information och vägledning

Tel: 08-665 14 60

Helena Dal

Verksamhetschef Information och vägledning och No Hate | Head of Information and Guidance

Tel: 08-665 14 65 eller sms: 076 505 14 65

E-post: helena.dal@statensmedierad.se

> Ladda ner pressbild

Ida Lithell

Kommunikatör och ansvarig för kampanjen No Hate

Tel. 08-665 14 62

E-post: ida.lithell@statensmedierad.se

Anna Tornberg

Projektledare och webbansvarig

Tel. 08-665 14 68

E-post: anna.tornberg@statensmedierad.se

Omvärldsanalys

Följer medieutvecklingen avseende barn och unga
Tel: 08-665 14 60

Ulf Dalquist

Verksamhetschef forskning och omvärldsanalys |
Head of Research & Analysis
Tel: 08-665 14 66

E-post: ulf.dalquist@statensmedierad.se

> Ladda ner pressbild

Yvonne Andersson

Utredare/analytiker

Tel: 08-665 14 80

E-post: yvonne.andersson@statensmedierad.se

Jan Christofferson

Utredare
Tel: 08-665 14 67

E-post: jan.christofferson@statensmedierad.se

Filmgranskning

Fastställer åldersgränser för biograffilmer avsedda att visas för barn under 15 år. Tel: 08-665 14 60

Johan Karlsson

Verksamhetschef fastställande av åldersgränser

Filmgranskare

Tel: 08-665 14 64

E-post: johan.karlsson@statensmedierad.se
> Ladda ner pressbild

Francisca Benavente

Filmgranskare

Tel: 08-665 14 63

E-post: francisca.benavente@statensmedierad.se

Hanna Hartleb

Filmgranskare

Tel: 08-665 14 77

E-post: hanna.hartleb@statensmedierad.se

Verksamhetsstöd

Registratur, filmadministration, ekonomi, arkiv m.m.
Tel: 08-665 14 60

Kalevi Pitkänen

Administrativ chef | Head of Administration and Staff

Tel: 08-665 14 85 eller 076-505 14 85

E-post: kalevi.pitkanen@statensmedierad.se

Monica Andersson

Registrator

Tel: 08-665 14 69

E-post: monica.andersson@statensmedierad.se

Karin Davidsson

Administrativ assistent

Tel: 08-665 14 81

E-post: karin.davidsson@statensmedierad.se

Catarina Falklind Breschi

Handläggare: Ekonomi- och personalhandläggare, miljösamordnare.

Tel: 08-665 14 73

E-post: catarina.breschi@statensmedierad.se

Therese Hellgren

Handläggare: Arkiv och informationshantering

Tel: 08-665 14 72

E-post: therese.hellgren@statensmedierad.se

Aki Nyman

Filmadministratör

Tel: 08-665 14 71

E-post: aki.nyman@statensmedierad.se

Josabeth Stråhle

Handläggare: Arkiv och informationshantering

Tel: 08-665 14 74

E-post: josabet.strahle@statensmedierad.se

Jonas Wall

IT-drift och -underhåll

Tel: 08-665 14 60

E-post: jonas.wall@statensmedierad.se


Samverkan för medie- och informationskunnighet

Tel: 08-665 14 79

Martina Wagner

Ämnessakkunnig

Tel: 08-665 14 79

E-post: martina.wagner@statensmedierad.se