AI för att förstå, manipulera och skapa bilder

Hur används AI i forskning inom medieteknik?