Hur påverkar ökad mediebevakning ledarskapet?

Så påverkar dagens mediesamhälle ledarskap och beslutsfattande.