Materiella källor

Kan sanningen vara huggen i sten eller är det bara ett uttryck?