Påverkan och desinformation i nya format på nätet

Ett samtal om alternativa medier och dolda agendor.