Risker och bieffekter av digital medieanvändning

Fler studier visar på att datoranvändandet har förödande baksidor.