UR Samtiden - Vem vinner nätkriget?

När internet fick sitt genombrott fanns det en stark tro på ökad kunskapsspridning och demokratisering. Nu har optimismen i hög grad ersatts av en oro inför nya möjligheter till påverkan, manipulation och spridning av desinformation. Föreläsningar och samtal från seminarieserien "Offentliga samtal - forskare möter praktiker". Inspelat på Nalen i Stockholm den 29 oktober 2020. Arrangör: Vetenskapsrådet i samarbete med Institutet för framtidsstudier.