Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Fakta: Lagar som reglerar reklam och marknadsföring

Senast uppdaterad:

Reklam och marknadsföring regleras i marknadsföringslagen.

Där finns regler för hur reklam får vara utformad. Reklam får till exempel inte vara vilseledande eller aggressiv, det måste tydligt framgå att det är marknadsföring och man får inte skicka adresserad reklam (till exempel via mejl) om mottagaren inte samtyckt.

Branschreklam

Vilka varor man inte får göra reklam för regleras i andra lagar. Det är exempelvis inte tillåtet att göra reklam för tobak eller receptbelagda läkemedel till allmänheten. I medier som vänder sig till människor som arbetar i branschen är det dock tillåtet – man kan alltså göra reklam för läkemedel i läkartidningar, till exempel.

Förbjudet med reklam till barn

Företag får inte skicka adresserad direktreklam till barn under 16 år. Det gäller även reklam skickad som sms.

Det är också alltid förbjudet att rikta direkta köpuppmaningar till barn under 18 år. Det gäller i alla typer av medier, inklusive mobiltelefoner.