Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Fakta: Radio- och tv-lagen

Senast uppdaterad:

Tv- och radiosändningar regleras av Radio- och tv-lagen.länk till annan webbplats

Lagen reglerar hur mycket reklam man får sända (max 12 minuter per timme), vad man inte får göra reklam för (alkohol och tobak, modersmjölksersättning, läkemedel), samt hur man får använda produktplacering och sponsring. Den styr också hur och när inslag med våld och pornografi får sändas.

Regler för TV-reklam

Man får heller inte sända reklam som riktar sig till barn under 12 år. Reglerna för tv-reklam till barn gäller även på internet, till exempel för SVT Play och TV4 Play.

Många kabelkanaler sänder från andra länder än Sverige och faller därmed inte under Radio- och tv-lagen.

Sändningstillstånd

För marksänd tv, text-tv, kommersiell radio och närradio behövs också ett sändningstillstånd från Myndigheten för radio och tv. Kabel-, satellit- och webbsändningar kräver inte tillstånd men ska registreras hos myndigheten.

Sändningstillstånden ser olika ut beroende på om det handlar om public service-sändningar (Sveriges Radio, SVT och UR) eller sändningar i kommersiella tv- eller radiokanaler. Public service-sändningarna måste vara opartiska. Kommersiell radio och tv har inte något sådant krav i sina sändningstillstånd.

Krav på saklighet

Både public service och de kommersiella kanalerna har dock krav på saklighet i sitt programinnehåll.

Granskningsnämnden för radio och tv prövar om sändningar sker i enlighet med radio- och tv-lagen och de respektive sändningstillstånden. Vem som helst kan anmäla ett program eller en kanal till Granskningsnämnden.