Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Vem ansvarar för vad på nätet?

Senast uppdaterad:

Här följer en kort beskrivning av olika situationer som förekommer på internet och vem som då ansvarar för innehållet.

1. Diskussionsforum på massmedieföretagens webbsidor

Massmedieföretaget kan välja vem som ska vara ansvarig när en person har möjlighet att själv göra inlägg. Man brukar prata om modererade eller icke-modererade forum.

Modererat diskussionsforum: Användarens inlägg publiceras inte omedelbart, utan passerar medieföretagets redaktion innan det publiceras. Den ansvariga utgivaren ansvarar här för innehållet som publiceras. 

Icke-modererat diskussionsforum: Användarens inlägg hamnar direkt på chattsidan, utan någon föregående granskning. Här ansvarar den som gjort inlägget för innehållet. Medieföretagets ansvariga utgivare har dock ett ansvar i egenskap av tillhandahållare av tjänsten enligt lagen om elektroniska anslagstavlor. Det betyder att ansvariga utgivaren regelbundet ska gå igenom inläggen och eventuellt rensa ut dem som ansvariga utgivaren inte anser bör ligga publicerade.

2. Övriga sajter där användaren kan göra egna inlägg

Gemensamt för dessa sajter/forum/diskussionsgrupper är att de saknar en ansvarig utgivare. Exempel på sådana är Facebook, Flashback och Twitter. Här ansvarar var och en för sina inlägg enligt svensk lag. 

Den som står bakom till exempel en Facebook-sida har dock – i likhet med ett icke-modererat diskussionsforum, se ovan – ett ansvar som tillhandahållare av tjänsten enligt lagen om elektroniska anslagstavlor.

3. Ansvar för bloggar

Var och en som skriver på en blogg ansvarar för sina egna inlägg och kan därmed bli ansvarig för till exempel olaga hot enligt svensk lag (Brottsbalken).

Också den som kommenterar i bloggen svarar för sina inlägg på motsvarande sätt. 

Om innehavaren av bloggen har en förhandsmodererad kommentarfunktion svarar dock blogginnehavaren för inlägget. Många bloggar och andra sajter har uppföranderegler och funktioner där besökarna själva kan anmäla olämpligt innehåll. Om någon bryter mot uppförandereglerna kan innehavaren stänga av personen. Anmälda kommentarer underlättar för innehavaren att rensa ut olämpligt innehåll och att både behålla trovärdigheten och fullfölja ansvaret enligt lagen om elektroniska anslagstavlor.