Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Storspelare eller problemspelare

Senast uppdaterad:

Köpcenter med folk i rörelseoskärpa

Foto: Mostphotos

Många ungdomar spelar mycket och har inga problem med att balansera spelandet med andra viktiga åtaganden eller intressen. Men för några kan det av olika anledningar vara svårt att hålla spelandet på en nivå där andra viktiga saker i livet också får plats, vilket kan leda till problem. Därför är det viktigt att skilja mellan de som spelar mycket – storspelare – och problemspelare, vilket inte alltid är så lätt.

Storspelare

Man kan säga att storspelare är de som har spel som en hobby. De är intresserade av spel och spelkultur, spelar gärna många timmar per dag om det finns tid, kanske identifierar sig som gamers, följer e-sport och pratar mycket om spel med kompisar på fritiden. Detta innebär inte att spelandet har en negativ inverkan på hälsa och livskvalitet, utan spelen är oftast ett hälsosamt intresse.

Problemspelare

Problemspelare skiljer sig från storspelare då de ofta har underliggande problem som t.ex. ångest eller depression, eller en social utsatthet i form av mobbning eller problem i familjen. Spelandet kan då bli en metod för att hantera eller undvika en besvärlig situation. Att spela i sådant syfte kan vara både positivt och negativt.

Å ena sidan kan man må bättre när man spelar, samtidigt som problemen fortfarande finns kvar utanför spelet. Det kan också gå åt väldigt mycket tid till att undvika livsproblem på det här sättet, vilket gör att andra viktiga aktiviteter kan bli lidande. Här är det viktigt att barn får hjälp med den underliggande problematiken.

Lära barn livsbalans

Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att även storspelare kan utveckla osunda spelvanor, men detta gör dem inte automatiskt till problemspelare. Det kan till exempel handla om personer som blir uppslukade av viljan att bemästra något och som är mycket prestationsinriktade.

Det är därför viktigt att som förälder inte utgå från att barn som spelar mycket har underliggande problem, även om osunda spelvanor kan leda till att viktiga saker i livet hamnar i skymundan. Detta handlar om att som förälder lära barn vikten av livsbalans. Dock kan spel utgöra en särskild utmaning för föräldrar då spel ofta är tillgängliga och alltid kan spelas, oavsett om det är mörkt ute eller kompisarna bor långt ifrån varandra.

Ha dialog om spelandet

Det finns tyvärr inte något enkelt sätt att veta om ett barn är en storspelare eller problemspelare. Som förälder är det därför viktigt att ha en dialog med sitt barn om spelandet och visa intresse och hålla sig uppdaterad.

Genom att försöka förstå varför barnet spelar och vad hen får ut av det, kan det framgå om barnet spelar för att undvika livsproblem eller om det överlag är ett socialt och positivt intresse som ibland tar lite för mycket tid. Det är viktigt att som förälder inte utgå ifrån att mycket spelande automatiskt är ett problem.

 

Tecken på att spelandet blivit problematiskt

Spelaren:

  • Slutar med andra aktiviteter, även sådana som tidigare varit viktiga för dem
  • Avskärmar sig från socialt umgänge med vänner och familj
  • Skolkar, struntar i läxor och missar prov i skolan
  • Spelar på nätterna och sover på dagarna
  • Försöker sluta eller trappa ned, men klarar inte av det
  • Hamnar i konflikt med familjen om spelandet
  • Får påtagligt förändrade matvanor, ofta onyttiga, och äter antingen mer eller mindre än vanligt