Logotyp statens medieråd

Arbetsgrupper

MIK Sverige nätverket har flera arbetsgrupper, där olika medlemmar samarbetar för att gemensamt främja medie- och informationskunnighet.

Kunskapsbank för medie- och informationskunnighet

Under 2020 har en arbetsgrupp bestående av representanter från UR, Internetstiftelsen, Digiteket/Kungliga biblioteket och Statens medieråd arbetat intensivt med att bygga upp en kunskapsbank med material från olika aktörer i MIK Sverige-nätverket.

Under 2021 kommer fler aktörer i nätverket ges möjlighet att ansluta sig till MIK Sveriges kunskapsbank.

MIK Sveriges arbetsgrupper

Nätverket har flera arbetsgrupper, där olika medlemmar samarbetar för att gemensamt främja medie- och informationskunnighet.

  • Kvinna med dator. Foto; Shutterstock.

    Kommunikation

    Arbetsgruppen arbetar gemensamt med nätverkets kommunikation, exempelvis gemensamma artiklar eller arrangemang. ​

  • Man i soffa med läsplatta. Foto: Shutterstock.

    Kartläggning

    Under uppbyggnadsåret har arbetet i gruppen koncentrerats kring metodarbete för att utveckla en modell för en återkommande...

MIK Sveriges kunskapsbank

Kunskapsbanken är fylld med tips, fördjupning och material för dig som är pedagog, bibliotekarie, förälder, barn, tonåring eller pensionär. Här finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet.