Logotyp statens medieråd

Publicerad • Uppdaterad

Kartläggning

Nätverket har flera arbetsgrupper, där olika medlemmar samarbetar för att gemensamt främja medie- och informationskunnighet. En av dem är gruppen som ansvarar för kartläggning.

Arbetsgruppen formerades i december 2019. Under uppbyggnadsåret 2020 har arbetet i gruppen koncentrerats kring metodarbete för att utveckla en modell för en återkommande kartläggning av MIK-områdets insatser och aktörer. En första kartläggning utifrån den framtagna modellen kommer att genomföras i början av 2021 baserat på MIK-året 2020.

Man i soffa med läsplatta.

Foto: Shutterstock.

Medverkande aktörer är:

 • Statens medieråd​
 • Myndigheten för press, radio och tv​

Tidsplan

Arbetsgruppen formerades i december 2019. Gruppen har löpande avstämningar och hörs även vid behov.

Kontakt

För frågor om arbetsgruppen, kontakta Martina Wagner: martina.wagner@statensmedierad.se

Arbetsgrupper

Nätverket har flera arbetsgrupper, där olika medlemmar samarbetar för att gemensamt främja medie- och informationskunnighet.

 • Kvinna med dator. Foto; Shutterstock.

  Kommunikation

  Arbetsgruppen arbetar gemensamt med nätverkets kommunikation, exempelvis gemensamma artiklar eller arrangemang. ​

 • Publik framför scen. Foto: Shutterstock.

  Om MIK Sverige

  Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är...