Logotyp statens medieråd

Publicerad • Uppdaterad

MIK Sveriges kunskapsbank

Under 2020 och 2021 har en arbetsgrupp bestående av representanter från Digiteket, Kungliga biblioteket, Internetstiftelsen, Statens medieråd och Sveriges Utbildningsradio arbetat intensivt med att bygga upp en kunskapsbank med material från olika aktörer i MIK Sverige-nätverket.

I april 2021 lanserades MIK Sveriges kunskapsbank. Under 2021 kommer fler aktörer i nätverket ges möjlighet att ansluta sig till kunskapsbanken.

Personer framför dator i bibliotek

Foto: Shutterstock.

Syfte

Att utveckla en kunskapsbank som samlar in de viktigaste och mest kvalitativa resurserna inom området medie- och informationskunnighet i ett gemensamt, webbaserat gränssnitt där de är sökbara och därmed lätta för användare att hitta till och använda sig av. Ambitionen med samarbetet är att öka tillgängligheten till lärresurser för olika målgrupper om medie- och informationskunnighet i Sverige samt att stärka nyttjandet av existerande lärresurser.

Medverkande

 • Digiteket/Kungliga biblioteket​
 • Internetstiftelsen
 • Statens medieråd​
 • Sveriges Utbildningsradio (UR)

Kontakt

För frågor om arbetsgruppen, kontakta Anna Tornberg: anna.tornberg@statensmedierad.se

Mer om MIK Sveriges kunskapsbank

Vill du lära dig mer om medie- och informationskunnighet? Kunskapsbanken är sprängfylld med lärande, hjälp, råd och vägledning för dig som är pedagog, bibliotekarie, förälder, barn, ungdom eller pensionär. Här finns något för alla.

Kunskapsbanken samlar material från det nationella aktörsnätverket MIK Sverige.

> MIK Sveriges kunskapsbank

Arbetsgrupper

Nätverket MIK Sverige är organiserat i flera olika arbetsgrupper, som du kan läsa mer om nedan.

 • Kvinna med dator. Foto; Shutterstock.

  Kommunikation

  Arbetsgruppen arbetar gemensamt med nätverkets kommunikation, exempelvis gemensamma artiklar eller arrangemang. ​

 • Man i soffa med läsplatta. Foto: Shutterstock.

  Kartläggning

  Under uppbyggnadsåret har arbetet i gruppen koncentrerats kring metodarbete för att utveckla en modell för en återkommande...

 • Publik framför scen. Foto: Shutterstock.

  Om MIK Sverige

  Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är...