Startsidan Statens medieråd

Kunskapswebbinarier

I fortbildningsserien ”Medlemmarnas MIK – fördjupning, förkovring och framtidsspaning” delar medlemmar i det nationella aktörsnätverket MIK Sverige med sig av ämneskunskap inom medie- och informationskunnighet.

Om nätverket MIK Sverige

MIK Sverige koordineras av Statens medieråd på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

Titta på kunskapswebbinarier

Här kan du ta del av kunskapswebbinarier som arrangeras av medlemmarna i det nationella aktörsnätverket MIK Sverige. Seminarieserien är ett sätt för aktörerna att dela med sig av sin ämneskunskap inom medie- och informationskunnighet, MIK.

MIK Sveriges kunskapsbank

Kunskapsbanken är fylld med tips, fördjupning och material för dig som är pedagog, bibliotekarie, förälder, barn, tonåring eller pensionär. Här finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet.