Startsidan Statens medieråd

Publicerad • Uppdaterad

MPRT - verksamhet och MIK

Myndigheten för press, radio och tv arbetar för yttrandefrihet och mångfald på mediemarknaden, där flera röster kommer till tals och konsumenten har tillgång till ett brett och tillgängligt utbud i radio, tv och nyhetsmedier. Här kan du titta på ett seminarium där du får veta mer om deras verksamhet.

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har en kärnverksamhet som består av fyra delar:

  • Tillståndsgivning och registrering av sändningar i radio och tv
  • Granskning av medier att de följer lagar och regler
  • Fördelning av ekonomiskt stöd till nyhetsmedier
  • Bevakning och analys av medieutvecklingen

I det här seminariet får du lyssna på Maria Bergerlind Dierauer, enhetschef kommunikation och omvärld och Helena Dal, marknadskommunikatör, som presenterar myndighetens uppdrag avseende att stärka demokratin genom att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet.

Titta på seminariet

Bakgrund

Seminariet är en del av fortbildningsserien ”Medlemmarnas MIK – fördjupning, förkovring och framtidsspaning” där medlemmar i det nationella aktörsnätverket MIK Sverige delar med sig av ämneskunskap inom medie- och informationskunnighet.

> Mer om nätverket MIK Sverige
> Medlemmar i nätverket MIK Sverige

Titta på kunskapswebbinarier

Här kan du ta del av fortbildningsseminarier som arrangeras av medlemmarna i det nationella aktörsnätverket MIK Sverige. Seminarieserien är ett sätt för aktörerna att dela med sig av sin ämneskunskap inom medie- och informationskunnighet, MIK.