Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Vikten av ett informerat val

Med fyra månader kvar till det svenska riksdagsvalet riktar vi strålkastarljuset mot MIK. Nu lanseras både nätverket MIK Sverige under hashtag #informeratval och nätverkets valsatsning; resurssamlingar till skolbibliotekarier och folkbildare.

Svenska flaggan i vinden, med bokstäverna Informerat val. 

Med fyra månader kvar till riksdagsvalet är det dags för MIK Sverige att annonsera sin existens och tillsammans påtala vikten av MIK. Det skriver Martina Wagner, programansvarig MIK, i samband med lanseringen av nätverkets valsatsning. Foto: Anna-Lena Ahlström.

De två pandemiåren lärde oss att ett allvarligt globalt sjukdomstillstånd även kan smitta våra informationskanaler. I våra medieflöden pågick med olika intensitet en infodemi med desinformation och missinformation kopplat till covid-19. Vår förmåga att hantera och förmå sålla i våra informationsflöden sattes på prov. När vi nu går in i en valprocess, under pågående rysk agression aggression i vårt närområde, lär vi prövas ytterligare. I ljuset av detta framstår den samverkan för ökad medie- och informationskunnighet som etablerades i Sverige 2019/2020 som högaktuell. I detta upptrappade omvärldsläge är MIK-frågorna centrala.

Behov av MIK-kunskaper

Varje dag ställs vi inför nya val gällande den information vi tar del av. Vi måste kunna hantera, förstå och bedöma medier och information som möter oss i olika sammanhang. Våra val spelar roll. Ett informerat val är grunden för demokratin.

Alla människor i Sverige behöver ha tillgång till tillförlitlig information. Vi behöver kunskap om var denna information står att finna. Vidare behöver var och en av oss kunna sortera, värdera och kritiskt granska de budskap vi möter i olika medier och sammanhang. Vi behöver känna till hur vi själva kan uttrycka oss och skapa information. Vi behöver alla – oavsett ålder och tidigare förkunskaper – vara medie- och informationskunniga.

Medie- och informationskunnighet (MIK) är ett paraplybegrepp som omfattar många kunskaper och förmågor som vi alla behöver för att göra våra röster hörda och tillvarata våra rättigheter och skyldigheter i informationssamhället. Begreppet är rörligt och följer teknik- och medieutvecklingen. Det handlar därför om ett livslångt lärande med kunskaper och förmågor som ständigt behöver uppdateras och tränas.

Aktörsnätverket MIK Sverige samlar 22 myndigheter och nationella organisationer, samt omfattar flera olika sektorer och kompetensområden. Tillsammans vill vi förstärka MIK och stötta alla som är aktiva i det omfattande arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten i Sverige - för människor i alla åldrar och målgrupper.

För den nationella samverkan är det viktigt att finna kopplingar till strukturer och verksamheter där människor befinner sig - och försöka haka i dessa med vårt arbete. Det handlar om att identifiera var och när ett MIK-stärkande bäst sker och att säkra att det finns likvärdiga förutsättningar för människor under deras livs- och läranderesa.

#informeratval — MIK Sveriges valsatsning

Med två års nätverksbygge i bagaget och fyra månader kvar till det svenska riksdagsvalet är det dags för nätverket MIK Sverige att annonsera sin existens och tillsammans påtala vikten av MIK. Det gör vi bland annat med en gemensam hashtag för vårt engagemang; #informeratval, samt utskick av nätverkets resurssamling pakterat till två viktiga målgrupper i MIK-arbetet: skolbibliotekarier och folkbildare.

Vi är många aktörer i samhället som tillsammans är aktiva i den viktiga uppgiften att stärka människors förmåga att hantera och förstå medier och information. MIK är ett tvärpolitiskt och tvärsektoriellt område. För att uppnå framgång om stärkt MIK i Sverige är vi många som behöver kroka arm och dra tillsammans. Vi vill därför uppmuntra alla att vara med och engagera sig – frågorna och demokratin behöver det!

Martina Wagner, programansvarig MIK.


MIK SVERIGES VALPAKET

Folkbildning — pedagogiska resurser

Ett tiotal resurser tänkta som underlag för ett studiecirkeltillfälle, en del av en kursdag eller en enskild föreläsning med efterföljande dialog och reflektion.

> FÖR FOLKBILDNINGEN Valpaket: Resurssamling MIK och valet 2022

Skolbibliotek — pedagogiska resurser

Ett tiotal resurser som kan användas i samband med undervisning — allt från pedagogiska spel till metodmaterial.

> FÖR SKOLBIBLIOTEK Valpaket: Resurssamling MIK och valet 2022

Temasida och affisch

> Temasida MIK Sverige Valet 2022

> Affisch MIK – #informeratval

LADDA NED HELA MATERIALET - I FÄRG ELLER SVARTVITT

Här kan du ladda ned lärresurserna som formgivna PDF:er samt en MIK-affisch - både i färg och svartvitt.

> Resurssamling MIK och valet 2022: Skolbibliotek - i färg Pdf, 883.2 kB.

> Resurssamling MIK och valet 2022: Skolbibliotek - i svartvitt Pdf, 884.4 kB.

> Resurssamling MIK och valet 2022: Folkbildning - i färg Pdf, 1.2 MB.

> Resurssamling MIK och valet 2022: Folkbildning - i svartvitt Pdf, 1.2 MB.

> Affisch MIK i färg – #informeratval Pdf, 161.5 kB.

> Affisch MIK i svartvitt– #informeratval Pdf, 161.5 kB.

 

MER MATERIAL

MIK Sveriges kunskapsbank

I kunskapsbanken finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. Här hittas bland annat material som kretsar kring rikdagsvalet, där nya lärresurser läggs upp kontinuerligt.

I dagsläget innehåller MIK Sveriges kunskapsbank material från fyra medlemsaktörer i nätverket MIK Sverige:

 • Digiteket/Kungliga biblioteket​
 • Internetstiftelsen
 • Statens medieråd
 • Sveriges Utbildningsradio (UR)

> Mer om MIK Sveriges kunskapsbank

Mera MIK inför riksdagsvalet 2022

Här hittar du MIK Sveriges valpaket bestående av lärresurser om medie- och informationskunnighet (MIK) kopplade till riksdagsvalet. Resurserna riktar sig till skolbibliotekarier och utbildare inom vuxenutbildning och folkbildning.

 • Unga vuxna runt ett bord, glada i diskussion. 

  Resurssamling MIK - folkbildning

  Här finns aktuella lärresurser om MIK i relation till riksdagsvalet – från MIK Sveriges kunskapsbank. Paketet riktar sig...

  Digital kunskap Samhälle och demokratiFolkbildning Lärare och skolpersonal Nyanlända Universitet och högskolor VuxnaVideo och tv-program Lärarhandledningar och lektionsmaterial Utbildning via internet Vägledning Informationsmaterial
 • Barn i tonåren framför datorer på rad, ett barn tittar in i kameran. 

  Resurssamling MIK - skolbibliotek

  Här finns aktuella lärresurser om MIK i relation till riksdagsvalet – från MIK Sveriges kunskapsbank. Paketet riktar sig...

  Digital kunskap Samhälle och demokratiBibliotek och bibliotekspersonal Folkbildning Gymnasieskolan Högstadiet Lågstadiet Lärare och skolpersonal Mellanstadiet Nyanlända Universitet och högskolorVideo och tv-program Lärarhandledningar och lektionsmaterial Utbildning via internet Vägledning Informationsmaterial
 • Svenska flaggan i vinden, med bokstäverna Informerat val. 

  Vikten av ett informerat val

  Med fyra månader kvar till det svenska riksdagsvalet riktar vi strålkastarljuset mot MIK. Nu lanseras både nätverket MIK...

  Samhälle och demokratiBibliotek och bibliotekspersonal Folkbildning Förskolan Gymnasieskolan Lågstadiet Lärare och skolpersonal Mellanstadiet Myndigheter och organisationer Nyanlända Universitet och högskolorLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Till vänster: Tre unga kvinnor framför dator i ett bibliotek. Till höger: MIK-affisch med budskap. 

  Affisch från MIK Sveriges valpaket

  I MIK Sveriges valpaket ingår förutom samlade lärresurser även en MIK-affisch för nedladdning eller digital användning. Här...

  Samhälle och demokratiBibliotek och bibliotekspersonal Folkbildning Föräldrar Gymnasieskolan Högstadiet Lågstadiet Lärare och skolpersonal Mellanstadiet Myndigheter och organisationer Nyanlända Universitet och högskolor VuxnaInformationsmaterial