Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Om MIK Sverige

Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

MIK, medie- och informationskunnighet, är enligt Statens medieråds definition de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

I nätverket MIK Sverige ingår idag 25 myndigheter och organisationer som arbetar med medie- och informationskunnighet.

MIK Sveriges nätverksråd

MIK Sveriges nätverksråd ger Statens medieråd, i sin roll som koordinator för MIK Sverige, stöd i det strategiska arbete som rör nätverkets inriktning och verksamhet. MIK Sveriges nätverksråd består idag av representanter från följande medlemsorganisationer:

 • Föreningen Filmregionerna
 • Myndigheten för psykologiskt försvar
 • Skolverket
 • Svensk biblioteksförening
 • Utbildningsradion (UR)

Knutna till det nationella aktörsnätverket MIK Sverige finns även följande MIK-kretsar:

Akademiskt forum för MIK-forskning

Akademiskt forum för MIK-forskning samlar forskare och representanter för relevanta forskningsinstitutioner. Forumet ska fungera som en mötesplats där forskning relaterad till MIK uppmärksammas, diskuteras och främjas.

Forumet samordnas och tillhandahålls av Nordicom Länk till annan webbplats., centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet, som är medlem i nätverket MIK Sverige.
> Akademiskt forum för MIK-forskning Nordicom Länk till annan webbplats.

Folkbildningsarena för MIK

Folkbildningsarenan för MIK samlar verksamma inom folkbildningen som har intresse för MIK-området. Folkbildningsarenan ska fungera som en mötesplats för dialog, kunskapsdelning och samarbeten på MIK-området i relation till folkbildningen.

Folkbildningsarenan för MIK samordnas och tillhandahålls av Statens medieråd.

Uppdrag i regleringsbrev 2022

> MIK-uppdrag för Statens medieråd i regleringsbrevet 2022 Länk till annan webbplats.

Medlemmar i nätverket

För närvarande består nätverket av 25 myndigheter och organisationer som arbetar med medie- och informationskunnighet.

Sedan nätverkets uppbyggnadsår 2020 är samtliga medlemmar aktörer som är verksamma inom den offentliga sektorn och den idéburna sektorn. Genom medlemskap ställer aktören sig bakom nätverkets riktlinjer.

> Riktlinjer för nätverket MIK Sverige

Kontakt:

För frågor om nätverket, kontakta Johanna Tibblin:

Mail: Johanna.tibblin@statensmedierad.se, tel: 08- 665 14 69

Medlemmar är:

 • Digidelnätverket
 • Filmpedagogerna Folkets Bio
 • Folkbildningsrådet
 • Föreningen Filmregionerna
 • Internetstiftelsen
 • Konsumentverket
 • Kungliga biblioteket
 • Mediekompass – TU
 • Medier & demokrati
 • Myndigheten för press, radio och tv
 • Myndigheten för psykologiskt försvar
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Nordicom
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Statens medieråd
 • Skolverket
 • Svensk biblioteksförening
 • Svenska Filminstitutet
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Sveriges museer
 • Svenska Unescorådet
 • Sveriges Utbildningsradio (UR)
 • Ung Media Sverige
 • Universitets- och högskolerådet (UHR)

Mer om MIK Sverige

Här hittar du mer information om nätverkets verksamhet.