Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Medlemmar i nätverket

För närvarande består nätverket av 23 myndigheter och organisationer som arbetar med medie- och informationskunnighet.

Sedan nätverkets uppbyggnadsår 2020 är samtliga medlemmar aktörer som är verksamma inom den offentliga sektorn och den idéburna sektorn. Genom medlemskap ställer aktören sig bakom nätverkets riktlinjer.

> Riktlinjer för nätverket MIK Sverige

Medlemmar är:

 • Digidelnätverket
 • Filmpedagogerna Folkets Bio
 • Folkbildningsrådet
 • Föreningen Filmregionerna
 • Internetstiftelsen
 • Konsumentverket
 • Kungliga biblioteket
 • Mediekompass – TU
 • Myndigheten för press, radio och tv
 • Myndigheten för psykologiskt försvar
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Nordicom
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Statens medieråd
 • Skolverket
 • Svensk biblioteksförening
 • Svenska Filminstitutet
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Sveriges museer
 • Sveriges Utbildningsradio (UR)
 • Ung Media Sverige
 • Universitets- och högskolerådet (UHR)

Kontakt:

För frågor om nätverket, kontakta Johanna Tibblin:

Mail: Johanna.tibblin@statensmedierad.se, tel: 08- 665 14 69

Mer om MIK Sverige

Mer information om nätverkets verksamhet.

 • Publik framför scen. Foto: Shutterstock.

  Om MIK Sverige

  Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är...