Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Medlemssida MIK Sverige

Här hittar du som är medlem i MIK Sverige aktuell information som rör nätverket.

Riktlinjer för MIK Sverige 2022

Som medlem i MIK Sverige ställer sig din organisation bakom nätverkets riktlinjer. Nätverkets riktlinjer kan komma att revideras utifrån nätverkets behov och Statens medieråds uppdrag.

> Riktlinjer för MIK Sverige 2022

Aktivitetsplan 2022

Nätverkets aktivitetsplan ligger till grund för MIK Sveriges aktiviteter under innevarande år.

> Aktivitetsplan MIK Sverige 2022 Word, 1.6 MB.

Kontakta MIK Sveriges kansli

Martina Wagner, programansvarig MIK
Mail: Martina.wagner@statensmedierad.se, tel: 08-665 14 79

Catharina Bucht, utredare
Mail: Catharina.bucht@statensmedierad.se, tel: 08-665 14 66

Johanna Tibblin, projektledare nätverket MIK Sverige
Mail: Johanna.tibblin@statensmedierad.se, tel: 08- 665 14 69


Kontaktuppgifter medlemmar

Här hittar du som medlem kontaktuppgifter till aktuella representanter från MIK Sveriges medlemsorganisationer.

Kontaktlista till medlemmar

Kunskapswebbinarier

Är du medlem i MIK Sverige och intresserad av att anordna ett kunskapswebbinarium? Mejla miksverige@statensmedierad.se med ditt förslag.

Kunskapswebbinarier

MIK Sveriges nyhetsbrev

MIK Sveriges nyhetsbrev är ett nationellt nyhetsbrev med senaste nytt från nätverket MIK Sverige. Vill du ha nyhetsbrevet? Mejla Johanna.tibblin@statensmedierad.se

Nyheter från MIK Sveriges nyhetsbrev