Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Aktuella mediefrågor inom Sverige och EU

Det har hänt mycket under året när det gäller mediefrågorna inom EU. Diskussionerna som pågått under en lång tid om att reglera de stora globala techbolagen och sociala medieplattformarna har tagit ett stort kliv framåt och det ligger flera lagförslag som väntar på att genomföras i medlemsländerna.

Mobil med sociala-medier appar

Den 16 september 2022 antog EU-kommissionen European Media Freedom Act (EMFA), ett förslag till en ny reglering om mediefrihet, som tagits fram för att skydda mediernas mångfald och oberoende i EU. EMFA innehåller även ett förslag från kommissionen att skapa en ”styrelse” som ska ersätta ERGA (nätverket för de nationella regleringsmyndigheterna där Myndigheten för press, radio och tv deltar). I EMFA finns det också regler gällande oberättigat borttagande av redaktionellt innehåll på de stora sociala medieplattformarna.

I oktober beslutade EU om Digital Service Act (DSA), förordningen som bland annat innehåller regler som berör de globala techföretagen och sociala medieplattformarna. Förordningen innebär att varje medlemsstat ska utse en eller flera behöriga myndigheter som bland annat ska hantera klagomål och utöva tillsyn så att reglerna i DSA följs. Uppdraget att lämna förslag på vilken eller vilka myndigheter som bör utses till behörig myndighet i Sverige ska redovisas senast den 31 januari 2023.

De stora techbolagen och sociala medieplattformarna har, som vi skrivit om tidigare, skrivit under en frivillig uppförandekod (Code of Conduct against online hate speech) som innehåller olika regler för att stoppa spridningen av desinformation. Tyvärr visade årets utvärdering av koden ett sämre resultat än för tidigare år. Om det betyder att den inte fungerar särskilt väl är svårt att säga, men det visar ändå behovet av reglering istället för bara frivilliga åtaganden.

Merparten av granskningen av de stora techbolagen kommer ske i de länder där de valt att ha sitt huvudkontor. Det innebär att den irländska mediemyndigheten kommer få en stor del av granskningsarbetet på sitt bord. För att kunna hantera den nya verkligheten har de förstärkt sin mediemyndighet nästa år för att kunna granska de bolag som finns registrerade på Irland, som till exempel Youtube.

2023 inleds med att Sverige tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd från Tjeckien. Inom medieområdet kommer det bland annat anordnas en konferens redan i början av året. En annan aktuell och viktig fråga som Sverige kommer behöva vara drivande i är genomförandet av EMFA. Vi har helt enkelt ett mycket spännande EU-år att se fram emot där Sverige håller i taktpinnen det första halvåret!