Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

EU-kommissionen ska snabbare stoppa spridning av skadligt innehåll

EU-flagga

EU-kommissionen arbetar för att snabbare stoppa spridning av olagligt innehåll på digitala plattformar, skriver Tove de Vries, utredare vid Myndigheten för press, radio och tv. Foto: Shutterstock

Det nuvarande säkerhetsläget i världen med flera pågående konflikter ökar behovet av skydd mot desinformation och hatbrott. Den europeiska lagen Digital Service Act (DSA) har redan börjat gälla för de största plattformarna. Nu ser EU-kommissionen ett behov av att samordna medlemsländernas insatser för att snabbare kunna stoppa spridningen av olagligt innehåll på plattformarna.

Rekommendation för att minska spridningen

EU-kommissionens rekommendation Länk till annan webbplats. har som syfte att medlemsstaterna ska samordna sina svar gällande spridning av olagligt innehåll, såsom terroristinnehåll eller olaglig hatretorik, innan det kan leda till ett allvarligt hot mot den allmänna säkerheten. Detta ska skapa bättre förutsättningar att kunna agera snabbare för att stoppa spridningen av olagligt innehåll på de sociala medieplattformarna och sökmotorerna som omfattas av DSA Länk till annan webbplats.. Det ska kunna ske genom ett samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna, EU-kommissionen och plattformarna. Ett första steg är att kommissionen samlar in information från medlemsländernas nationella tillsynsmyndigheter för att kartlägga vilken slags hatretorik som sprids. Därefter kan kommissionen kontakta och tvinga plattformarna att vidta åtgärder. Viktigt att nämna i sammanhanget är att en rekommendation från kommissionen inte är bindande utan frivillig och att den härrekommendationen gäller tills dess att DSA trätt i kraft fullt ut vilket den gör den 17 februari 2024.

Innehåll kan tvingas tas ned inom en timme

I DSA fastställs inte vad som är olagligt innehåll online men i förordningen (EU) 2021/784 Länk till annan webbplats. definieras vad som utgör terrorisminnehåll online. Förordningen ger medlemsstaterna rätten att utfärda en order att avlägsna innehåll till en tjänsteleverantör, vilket innebär att innehållet måste avlägsnas inom en timme. Enligt förordningen ska tjänsteleverantörer dessutom vidta särskilda åtgärder för att förhindra att deras tjänster utnyttjas för terrorisminnehåll. I Sverige är det Polismyndigheten som är behörig när det gäller åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online Länk till annan webbplats..

 

Myndigheter som ska se till att DSA följs i Sverige

EU-kommissionen är beroende av de nationella tillsynsmyndigheterna för att kunna granska flödet av desinformation och hat på plattformarna och utsedda samordnare kommer ha i uppdrag att samla in bevis om spridningen av olagligt innehåll. Behöriga myndigheter ska bland annat hantera klagomål och utöva tillsyn så att reglerna i DSA följs.

EU-kommissionen uppmanar medlemsstaterna att så snart som möjligt utse en oberoende myndighet som ska ingå i ett informellt nätverk av blivande samordnare för DSA. Deras roll anses vara avgörande för att identifiera och hantera incidenter snabbt och effektivt. I Sverige är förslaget att Post- och telestyrelsen (PTS), Konkurrensverket (KKV) och MPRT utses till behöriga myndigheter och PTS får rollen som samordnare Länk till annan webbplats..

Tove de Vries,

tove.devries@mprt.se
Myndigheten för press, radio och tv (MPRT)