Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Fördelar med samlad mediemyndighet

Statens medieråd välkomnar förslaget att den nya mediemyndighet, som planeras vara igång 1 januari 2024, ska få ett permanent uppdrag inom området medie- och informationskunnighet. Det skriver direktör Anna-Karin Lindblom med anledning av de aviserade förändringarna.

Anna-Karin Lindblom, direktör på Statens medieråd.

Anna-Karin Lindblom, direktör på Statens medieråd. Foto: Pontus Rudolfson/Statens medieråd.

Det är med både glädje och allvar som jag har klivit in i uppdraget som direktör för Statens medieråd. Myndighetens uppgifter rörande barns och ungas medieanvändning, liksom det fleråriga särskilda regeringsuppdraget om medie- och informationskunnighet, kunde knappast vara mer aktuella.

Från Statens biografbyrås inrättande 1911 gick ett sekel till bildandet av Statens medieråd 2011. Myndigheten fick sitt första uppdrag om medie- och informationskunnighet 2018 och fortsatta uppdrag på det området har meddelats årligen sedan dess. Nu går Statens medieråd mot en ny förändring vid årsskiftet 2023/2024. I februari fick myndigheten i uppdrag av regeringen Länk till annan webbplats. att dels förbereda en överföring av samtliga uppgifter till Myndigheten för press, radio och tv, dels en avveckling så att Statens medieråd kan upphöra som myndighet den 31 december 2023. Från och med den 1 januari 2024 planeras en samlad mediemyndighet vara i gång. Ytterligare beslut, av både regeringen och riksdagen, krävs för att sammanslagningen ska vara ett faktum, men allt tyder på att den blir av. Enligt regeringsbeslutet ska samtliga Statens medieråds nuvarande uppgifter föras över och kommer alltså att tas vidare av den större myndigheten. Personalen kommer också att följa med.

Flera fördelar med sammanslagning

Regeringen vill enligt uppdraget uppnå en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur på medieområdet, en stärkt och breddad kompetens och en samlad omvärldsbevakning, liksom en mindre sårbar verksamhet. Det är också värt att notera att det särskilt nämns i regeringsbeslutet att regeringen vill säkra ett fortsatt långsiktigt arbete för medie- och informationskunnighet (MIK).

Både Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv ställer sig positiva till sammanslagningen och instämmer i de fördelar som både utredningen (Ds 2022:17) Länk till annan webbplats. och regeringen lyfter fram. Under 2023 kommer Statens medieråd att fortsatt bedriva sin kärnverksamhet med oförminskat engagemang, samtidigt som sammanslagningen kommer att förberedas.

Hög tid för stabil grund

Sedan Statens medieråd bildades har medielandskapet tydligt förändrats. Det är ändamålsenligt att myndigheten kliver in i en större organisation med ett bredare och mer sammansatt uppdrag. I detta uppdrag behöver både frågor om barns och ungas medieanvändning och om hela befolkningens medie- och informationskunnighet ingå som centrala delar.

Den utredning som ligger till grund för sammanslagningen har även föreslagit en instruktion för den sammanslagna mediemyndigheten. Enligt förslaget ska myndigheten verka för ökad medie- och informationskunnighet. Statens medieråd välkomnar förslaget om att den nya myndigheten ska få ett instruktionsbundet och därmed permanent uppdrag på området. Det är hög tid att bygga en stabil grund för arbetet med medie- och informationskunnighet och därmed en plattform för den långsiktiga utveckling som krävs för att svara mot en föränderlig medie- och informationsvardag.


Anna-Karin Lindblom
Direktör, Statens medieråd


Länkar:

> Uppdrag till Statens medieråd att förbereda överföring av uppgifter till Myndigheten för press, radio och tv samt förbereda en avveckling av myndigheten Länk till annan webbplats.

> Utredning: Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv Länk till annan webbplats.Mer från Statens medieråd