Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Kunskapsbanken vidareutvecklas

Specialpedagogiska skolmyndigheten har som femte aktör nu anslutit till MIK Sveriges Kunskapsbank. 

Anna-Karin Lindblom, direktör på Statens medieråd.

Specialpedagogiska skolmyndigheten Länk till annan webbplats. verkar för att ge alla barn, unga och vuxna rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och nå målen för sin utbildning.

När Specialpedagogiska skolmyndigheten nu har anslutit sitt material inom medie-och informationskunnighet till Kunskapsbanken bidrar alltså totalt fem aktörer med material. Övriga fyra är Statens medieråd, Utbildningsradion, Digiteket (Kungliga biblioteket) och Internetstiftelsen.

Syftet med Kunskapsbanken är att tillhandahålla en samlingsplats för kvalitativa lärresurser inom området medie- och informationskunnighet och arbetet med att vidareutveckla den fortgår under 2023. Inte minst med anledning av att Statens medieråd går samman till en gemensam mediemyndighet med Myndigheten för press radio och tv.

- Vi arbetar för att kunna erbjuda de aktörer som önskar ansluta en möjlighet att göra det så snart det går att lösa rent praktiskt. Sedan återstår en hel del arbete med att se till att Kunskapsbanken blir tillgänglig för målgruppen, säger Johanna Tibblin, projektledare för MIK Sverige.


Mer från Statens medieråd