Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Ny europeisk databas för medieägande

En databas har nu tagits fram med syftet att få insyn i hur medieägandet ser ut inom EU. Tanken är att databasen även ska tydliggöra inom vilka områden det finns risk för brist på transparens kring kontroll och påverkan av informationsspridningen i medierna.

Suzanne Jenner

Vem eller vilka äger, kontrollerar och påverkar egentligen nyhetsmedierna vi tar dela av? Ett pilotprojekt inom EU ska bidra till en tydligare bild av det. Foto: Scandinav

Det blir allt viktigare att veta vem som äger olika medier för att kunna stötta mediemångfalden. Att det finns en mångfald av olika medier är viktigt för demokratin och därför är det ett behov som kommissionen särskilt har lyft i den nya mediefrihetslagen European Media Freedom Act. Länk till annan webbplats. Av denna framgår det att medier måste vara öppna med sitt ägande.

I syfte att öka insynen i ägandet av nyhetsmedier inom EU har det inom ramen för ett pilotprojekt också tagits fram en databas, European Media Ownership Monitor Länk till annan webbplats. (EurOMo), vilken ger insyn i medieägandet i 15 europeiska länder: Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Italien, Litauen, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Ska ge insyn i ägandet

Databasen innehåller information om hur det ser ut beträffande ägande av och kontroll över de mest relevanta nyhetsmedierna i dessa länder. Dessutom publiceras landrapporter som bedömer graden av insyn i ägandet.

Utöver detta ska databasen tillhandahålla analyser av hur stor insynen är beträffande vem som kan tänkas kontrollera eller påverka nyhetsmedierna. Detta för att ge en bild av inom vilka områden det finns risk för brist på transparens kring kontroll och påverkan av informationsspridningen i medierna.

Databasen, som än så länge är ett pilotprojekt, omfattar de mest relevanta medierna i respektive land baserat på marknadsandel. Urvalet omfattar både nationella och regionala medier. Nordicom har sammanställt uppgifterna för Sveriges del om vilka som äger de marknadsledande svenska medierna och har även bidragit med en beskrivning av det svenska medielandskapet. Databasen innehåller dessutom en ägarkarta över svenska medier Länk till annan webbplats. något som även MPRT har tagit fram och publicerar på sin webbplats i form av en mediekarta Länk till annan webbplats..

Pilotprojektet ska utvidgas

Utöver information om ägande finns det även ett MIK-projekt på webbplatsen med en verktygslåda för att kunna genomföra en workshop om medieägande för elever i åldern 16–18 år, på nio olika språk inklusive svenska. Här kan tilläggas att Mediekompass tar fram ett liknande undervisningsmaterial i form av en mediekompass Länk till annan webbplats. som bygger på MPRT:s mediekarta.

EurOMo kommer att utvidgas till att omfatta alla EU:s medlemsstater. De återstående medlemsstaterna analyseras i projektets andra fas, som inleddes i oktober 2022 och kommer att slutföras i september 2023. Projektet EurOMo drivs av ett konsortium av 15 högskolor och forskningsinstitut som samordnas av universitetet i Salzburg. Det samfinansieras av Europeiska kommissionen som en del av den europeiska handlingsplanen för demokrati Länk till annan webbplats..

Tove de Vries
tove.devries@mprt.se
Myndigheten för press, radio och tv (MPRT)


Länkar:

> European Media Freedom Act Länk till annan webbplats.

> Ägarkarta svenska medier Länk till annan webbplats.

> MPRT mediekarta Länk till annan webbplats.

> Mediekompass Länk till annan webbplats.

> Europeiska handlingsplanen för demokrati Länk till annan webbplats.

> Länk till annan webbplats. European Media Ownership Monitor Länk till annan webbplats.