Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Ny nätverksmedlem: UHR!

Ett av de senaste tillskotten i nätverket MIK Sverige är Universitets- och högskolerådet (UHR). Vi har ställt tre frågor till Suzanne Jenner som är rådets representant i nätverket för att få mer kännnedom om UHR:s arbete inom medie- och informationskunnighet och vilka utmaningar de har framöver.

Suzanne Jenner

Suzanne Jenner, representant från UHR i nätverket MIK Sverige. Foto: Privat.

Hej Suzanne! Hur ser du att ert medlemskap i MIK Sverige kan bidra till UHR:s verksamhet?

En av de fyra övergripande prioriteringarna i utbildningsprogrammet Erasmus+ är Aktivt medborgarskap som bland annat omfattar kapaciteten hos individer att kunna vara källkritiska och hantera desinformation. Genom nära kontakt med MIK Sverige hoppas vi kunna utnyttja er kompetens när det kommer till att informera blivande eller befintliga projektägare på området för att säkerställa att deras projekt inkluderar denna prioritering i alla sina projekt.

Vi har också inrättat ett slags kombinerat ambassadörskap för Erasmus+/EPALE där vi hoppas kunna få stöd från MIK Sverige i att ge de utvalda ambassadörerna fortbildning eftersom de i hög grad kommer att arbeta med digitala medier. Vi har liknande ambassadörskap för verktyget eTwinning, portalen för skolområdet, vars ambassadörer säkerligen också kan vara betjänta av bli stärkta i sitt medie- och informationskunnande.

 

Hur tror du att ni på UHR kan bidra till MIK Sverige?

Vi har, som kunniga på området vuxnas lärande utifrån ett internationellt utbildningsperspektiv, god inblick i utvecklingen på området, särskilt ur ett EU-perspektiv. Vi kan säkert bidra med vissa inspel som har bäring på MIK, inte minst genom det som händer på vår digitala plattform EPALE (Electronic platform for adult learning). Vi står också i tät kontakt med aktörer inom sektorn, som till exempel folkhögskolor, som kan spela en viktig roll i uppdraget att göra hela Sverige medie- och informationskunnigt.

 

Finns det något område inom MIK som du anser vara den största utmaningen i ert arbete just nu?

Det får mig att återigen tänka på den fjärde prioriteringen för Erasmus+, Aktivt medborgarskap, som vi inte riktigt hunnit förankra ännu hos våra aktörer. De första tre (inkludering, grön hållbarhet och digital omställning) har fått all uppmärksamhet hittills och det kan ibland vara svårt för våra aktörer att tolka den fjärde och omsätta den i praktiken. Ett väldigt konkret inslag är just MIK och något som vi skulle kunna lansera tydligare med tiden.

 

Suzanne Jenner

Programhandläggare och bedömningssamordnare
Erasmus+ partnerskap
Sektorskoordinator vuxnas lärande
Avdelningen för internationellt samarbete