Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Nya steg framåt för samverkansarbete

Nätverket MIK Sverige tar steg framåt genom utvärdering och utveckling av en viktig samverkan. Det skriver nätverkets projektledare Johanna Tibblin, som bland annat ser fram emot att på försök testa ett nytt upplägg på nätverksträffarna.

Johanna Tibblin, projektledare MIK Sverige

Johanna Tibblin, projektledare MIK Sverige. Pressbild: Statens medieråd.

Med tre år i ryggen och med ett kommande sammangående med Myndigheten för press, radio och tv till en mer kraftfull mediemyndighet passar det bra att summera de erfarenheter nätverket har samlat på sig genom åren för att sedan vända blicken framåt. På så sätt kan vi se vilka ytterligare steg som kan tas för att utveckla samverkan och arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten i Sverige. Just detta var något som möjliggjordes under årets första nätverksträff den 16 mars i Filmhusets lokaler på Gärdet i Stockholm.

Ett önskemål som uttrycktes vid träffen rörde ökat utbyte och kontakt med Akademiskt forum för MIK- forskning. I kommande utgåvor av nyhetsbrevet är ambitionen därför att ha återkommande nyheter från forumet och forskningsområdet.

Viktigt agera utifrån utvecklingen

Kunskapsområdet MIK följer teknik-, medie- och samhällsutvecklingen och bör ses mot denna rörliga fond. Samverkan i nätverket mellan berörda aktörer är centralt i att förmå följa och agera utifrån utvecklingen inom området. I en föränderlig omvärld är det viktigt att utvärdera, omvärdera och anpassa även nätverkets möjligheter efter rådande omständigheter och behov. Som ett led i detta kommer vi under året 2023 ändra formen för MIK Sveriges nätverksträffar genom att pröva ett roterande ordförandeskap. Statens medieråd, som koordinator för nätverket, administrerar fortsatt träffarna som alltid har MIK Sverige som avsändare.

Nytt upplägg på nätverksträffar

Ett roterande ordförandeskap breddar inte bara samverkan utan också kunskapsdelningen inom kunskapsområdet genom att olika aktörer sätter agendor och frågeställningar utifrån sina respektive verksamhetsområden. Vi ser därför med spänning fram emot nästa nätverksträff! Den här gången anordnas träffen av Kungliga biblioteket tillsammans med Myndigheten för psykologiskt försvar, Utbildningsradion och Myndigheten för tillgängliga medier. Här kommer medlemmarna i MIK Sverige få ta del av det högst aktuella temat MIK och totalförsvaret.

Hör gärna av er med förslag och önskemål kring innehållet i nyhetsbrevet. Kanske har ni något på gång inom er verksamhet som är värt att lyfta?

Johanna Tibblin
Projektledare, MIK Sverige.


Mer från Statens medieråd