Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Stort fokus på uppförandekod

Arbetet med att motverka desinformation i den digitala miljön fortsätter inom European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA). En viktig fråga just nu är att implementera koden för desinformation (Code of Desinformation) som tagits fram av EU-kommissionen.

Händer på ett tangentbord

Foto: Scandinav

En arbetsgrupp inom ERGA har i uppdrag att "motverka desinformation och stärka demokratin i den digitala miljön" och att genomföra arbetet med koden för desinformation (Code of Desinformation) Länk till annan webbplats.. Detta har varit den viktigaste frågan för arbetsgruppen allt sedan uppförandekoden togs fram av kommissionen under 2018.

Koden togs fram för att försöka få de stora techbolagen (Google, Meta, TikTok, Twitter med flera) att minska spridningen av desinformation på sina tjänster. Under hösten 2022 arbetade ERGA tillsammans med The European Digital Media Observatory (EDMO) för att förbättra koden. Den nya förstärkta koden för desinformation Länk till annan webbplats. publicerades 16 juni 2022.

Inkomna rapporter visar på brister

ERGA och EDMO har gemensamt arbetat med att ta fram ett formulär för återrapportering från de bolag som undertecknat koden. De som undertecknat har sex månader på sig att genomföra åtaganden i koden. Därefter har de en månad på sig för att skriva sina rapporter. Nu har de första rapporterna publicerats på en gemensam offentlig webbplats som heter Transparency Centre Länk till annan webbplats..

EDMO har redan hunnit utvärdera några av de inkomna rapporterna och uttrycker besvikelse över att koden inte efterlevs i tillräckligt hög utsträckning. EDMO uppmanar de som skrivit under koden att vara mer exakta, tydliga och transparenta i sin rapportering. De anser att de publicerade rapporterna inte tillräckligt överensstämmer med de åtaganden som undertecknarna gjort.

Även MIK-fokus för ERGA

Arbetet med uppförandekoden kommer att fortsätta inom ERGA under året med fokus på att förbättra de underlag som bolagen delar med sig av. Syftet är att kunna granska om dessa genomför de åtaganden de skrivit under på i koden.

Inom ERGA pågår även arbete inom en grupp som har fokus på medie- och informationskunnighet (MIK). Denna arbetsgrupp ska utbyta erfarenheter och bästa praxis om verktyg som används av nationella regleringsmyndigheter. Detta för att främja eller utveckla mediekunskaper, samt att ha kontakt med andra relevanta organ, såsom European Platform of Regulatory Authorities (EPRA), där även Statens medieråd är med.


Tove de Vries
tove.devries@mprt.se
Myndigheten för press, radio och tv (MPRT)


Länkar:

> Koden för desinformation 2018 (Code of Desinformation) Länk till annan webbplats.

> EDMO Länk till annan webbplats.

> Förstärkta koden för desinformation (2022) Länk till annan webbplats.

> Transparency Centre Länk till annan webbplats.

> EPRA Länk till annan webbplats.