Logotyp statens medieråd

Publicerad • Uppdaterad

Om MIK Sverige

Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

MIK, medie- och informationskunnighet, är enligt Statens medieråds definition de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

I nätverket ingår offentliga och idéburna aktörer som arbetar med medie- och informationskunnighet.

Uppdrag i regleringsbrev 2021

> MIK-uppdrag för Statens medieråd i regleringsbrevet 2021 Länk till annan webbplats.

Mer om MIK Sverige

Här hittar du mer information om nätverkets verksamhet.