Startsidan Statens medieråd

Publicerad • Uppdaterad

Om MIK Sverige

Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

MIK, medie- och informationskunnighet, är enligt Statens medieråds definition de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

I nätverket MIK Sverige ingår idag 22 myndigheter och organisationer som arbetar med medie- och informationskunnighet.
> Samtliga medlemmar i nätverket

MIK Sveriges nätverksråd

MIK Sveriges nätverksråd ger Statens medieråd, i sin roll som koordinator för MIK Sverige, stöd i det strategiska arbete som rör nätverkets inriktning och verksamhet. MIK Sveriges nätverksråd består idag av representanter från följande medlemsorganisationer:

  • Folkbildningsrådet
  • Internetstiftelsen
  • Myndigheten för psykologiskt försvar
  • Skolverket
  • Utbildningsradion (UR)

Knutna till det nationella aktörsnätverket MIK Sverige finns även följande MIK-kretsar:

Akademiskt forum för MIK-forskning

Akademiskt forum för MIK-forskning samlar forskare och representanter för relevanta forskningsinstitutioner. Forumet ska fungera som en mötesplats där forskning relaterad till MIK uppmärksammas, diskuteras och främjas.

Forumet samordnas och tillhandahålls av Nordicom Länk till annan webbplats., centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet, som är medlem i nätverket MIK Sverige.
> Akademiskt forum för MIK-forskning Nordicom Länk till annan webbplats.

Folkbildningsarena för MIK

Folkbildningsarenan för MIK samlar verksamma inom folkbildningen som har intresse för MIK-området. Folkbildningsarenan ska fungera som en mötesplats för dialog, kunskapsdelning och samarbeten på MIK-området i relation till folkbildningen.

Folkbildningsarenan för MIK samordnas och tillhandahålls av Statens medieråd.

Uppdrag i regleringsbrev 2022

> MIK-uppdrag för Statens medieråd i regleringsbrevet 2022 Länk till annan webbplats.

Mer om MIK Sverige

Här hittar du mer information om nätverkets verksamhet.