Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Om MIK Sveriges kunskapsbank

Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

I denna första version av MIK Sveriges kunskapsbank medverkar fyra nationella aktörer från nätverket MIK Sverige. Framgent är tanken att kunskapsbanken ska öppnas upp för fler medlemmars informationsmaterial.

Medverkande i MIK Sveriges kunskapsbank

  • Digiteket/Kungliga biblioteket​
  • Internetstiftelsen
  • Statens medieråd​
  • Sveriges Utbildningsradio (UR)
Illustration föreställande ett huvud och ett stort hår bestående av olika emojis. Bild: Shutterstock. 

MIK Sveriges kunskapsbank innehåller material från medlemsaktörer i nätverket MIK Sverige. Illustration: Shutterstock.

Organisation

Statens medieråd har varit huvudansvarig för utvecklingen av MIK Sveriges kunskapsbank och står för drift och förvaltning av tjänsten. De medverkande aktörerna är leverantörer av innehållet i kunskapsbanken men bidrar även med tekniskt kunnande, klassificering av innehållet, test av de tekniska lösningarna och synpunkter på tjänstens användbarhet.

Samarbetet kring MIK Sveriges kunskapsbank bygger på en överenskommelse mellan aktörerna om att tjänsten med jämna mellanrum tekniskt tillåts samla in information om och länkar till de MIK-resurser som finns hos vardera aktör att presenteras i ett gemensamt gränssnitt.

De medverkande aktörerna avgör själva vilka lärresurser som anses vara relevanta att indexera. Varje medverkande aktör har följaktligen själv det publicistiska ansvaret för det innehåll som de tillgängliggör via kunskapsbanken.

För att få mer information om ett visst material i MIK Sveriges kunskapsbank ska du vända dig till den aktör som står angiven som producent av materialet.

Mer om MIK Sveriges kunskapsbank

I kunskapsbanken finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. MIK Sveriges kunskapsbank innehåller material från medlemsaktörer i nätverket MIK Sverige.

> Besök MIK Sveriges kunskapsbank

Mer om nätverket MIK Sverige

Här hittar du mer information om nätverket MIK Sverige och om arbetet med medie- och informationskunnighet, MIK.

  • Publik framför scen. Foto: Shutterstock.

    Om MIK Sverige

    Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är...

  • picture in article