Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Vad är MIK?

Medie- och informationskunnighet (MIK) omfattar kunskaper och förmågor som är nödvändiga för att man ska kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda åsikter och göra sin röst hörd.

Medie-och informationskunnighet

Medie-och informationskunnighet (MIK) handlar bland annat om att:

  • förstå mediernas roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

Begreppet har ofta kommit att likställas med källkritik och källtillit, men är betydligt bredare än så. Det är ett område i utveckling, eftersom teknik och medieanvändning ständigt förändras.


Varför är medie-och informationskunnighet viktigt?

Ett demokratiskt samhälle bygger på välinformerade, reflekterande och medvetna medborgare. I ett samhälle där allt mer sker digitalt är medie- och informationskunnighet väsentligt för att kunna navigera i vardagslivet, och vara en medveten medieanvändare.

Medie- och informationskunnighet är en nyckelkompetens för alla – oavsett ålder. Dels för att man ska kunna klara av skola och arbete, dels för att man ska kunna tillvarata sina rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare.


Statens medieråds arbete med MIK

Statens medieråd har sedan 2019 regeringens uppdrag att förstärka arbete som bidrar till ökad medie- och informationskunnighet hos befolkningen. Vi koordinerar nätverket MIK Sverige, förvaltar MIK Sveriges kunskapsbank och kartlägger utvecklingen på MIK-området i Sverige.

I arbetet beaktar vi de insatser som görs av bland annat myndigheter, skolväsendet och folkbildningen för att stärka befolkningens medie- och informationskunnighet.

 

Film: Vad är MIK?

För att höja medvetenheten om medie- och informationskunnighet har Statens medieråd tagit fram en informationsfilm som är fri att använda.

Film: Statens medieråd.

MIK Sveriges Kunskapsbank

MIK Sveriges kunskapsbank är fylld med tips, fördjupning och material för dig som är pedagog, bibliotekarie eller folkbildare. Här finns något för alla som vill stärka sin eller andras medie- och informationskunnighet.

Nyheter om MIK från Statens medieråd