Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

MIK Sverige
- nätverk för medie- och informationskunnighet

Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att genom samverkan mellan olika aktörer utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom området och därigenom stärka MIK (medie- och informationskunnighet) hos alla i Sverige.


MIK, medie- och informationskunnighet, är enligt Statens medieråds definition de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Rekommenderat på MIK Sverige