Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Kommunikatörsgruppen möttes i Stockholm

Senast uppdaterad:

Personer i mötesrum med whiteboard

Foto: Statens medieråd

Nätverkets arbetsgrupp har nu träffats för första gången. I mitten av februari möttes kommunikatörer för nätverkets olika delar för ett arbetsmöte i Stockholm. Här tog vi gemensamt fram en översikt över kommande MIK-relaterade aktiviteter under året och diskuterade möjliga samarbeten.

Statens medieråd samordnar träffar för nätverkets kommunikatörer utifrån behov och fungerar som stöd i kommunikationsfrågor gällande MIK.

Gruppen består av: Folkbildningsrådet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Svensk biblioteksförening, Digiteket, Myndigheten för press, radio och tv, Svenska filminstitutet, Kungliga biblioteket, Utbildningsradion och Statens medieråd.

Kontakt

För mer info om arbetsgruppen, kontakta Ada Fredelius: ada.fredelius@statensmedierad.se.