Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Möjlighet att söka MIK-medel för internationella projekt

Senast uppdaterad:

Digitekets logga

Nu öppnar EU-kommissionens Media Literacy for All-program sitt Call for Proposals, där aktörer med landsöverskridande samarbetsprojekt kring MIK kan söka medel.

En förutsättning för att söka medel är att projektet består av aktörer från minst tre olika EU-länder.

Målet är att: ”Höja medie- och informationskunnighet i Europa genom att driva innovation och samarbete mellan MIK-aktörer inom EU, även genom att bygga vidare på och skala upp befintliga lösningar. Innovativa strategier för att informera medborgare om desinformation och verka för ett ansvarsfullt sätt att använda kommunikationsplattformar efterfrågas. Redskapen och aktiviteterna som föreslås ska direkt eller indirekt gynna gruppen medborgare i alla åldrar som saknar tillräcklig mediekunnighet och i synnerhet förmågan att kritiskt utvärdera innehåll i sociala medier”.

Mer information om ansökan finns hos EU-kommissionen.