Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Arbetsgrupp: Kartläggning

Senast uppdaterad: 2020-05-15

Nätverket har flera arbetsgrupper, där olika medlemmar samarbetar för att gemensamt främja medie- och informationskunnighet. En av dem är gruppen som ansvarar för kartläggning.

Syfte

Att utveckla en god metod/modell för en återkommande kartläggning av MIK-områdets insatser och aktörer, och att utifrån den framtagna modellen kartlägga området i Sverige.

Medverkande

  • Statens medieråd​
  • Myndigheten för press, radio och tv​

Tidsplan

Arbetsgruppen formerades i december 2019. Gruppen har löpande avstämningar och hörs även vid behov. Resultat av årets kartläggning förväntas vara klart i slutet av år 2020.

Kontakt

För frågor om arbetsgruppen, kontakta Martina Wagner: martina.wagner@statensmedierad.se