Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Arbetsgrupp: Kommunikation

Senast uppdaterad:

Nätverket har flera arbetsgrupper, där olika medlemmar samarbetar för att gemensamt främja medie- och informationskunnighet. En av dem är kommunikationsgruppen.

Syfte:

Arbetsgruppen arbetar gemensamt med nätverkets kommunikation, exempelvis gemensamma artiklar eller arrangemang. ​Statens medieråd fungerar som stöd i kommunikationsfrågor gällande MIK.

Medverkande förutom Statens medieråd:

  • Filmpedagogerna​
  • Folkbildningsrådet​
  • Kungliga biblioteket​ och Digiteket​
  • Myndigheten för press, radio och tv​
  • Myndigheten för tillgängliga medier​
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten​
  • Statens medieråd​
  • Svensk biblioteksförening​
  • Svenska Filminstitutet​
  • Sveriges Utbildningsradio (UR)

Tidsplan:

Arbetsgruppen för kommunikation formerades i februari 2020. Arbetsgruppen träffas utifrån behov och har under 2020 genomfört ett MIK-spår under Internetdagarna.

Kontakt

För frågor om arbetsgruppen, kontakta Lianna Hallsenius: lianna.hallsenius@statensmedierad.se