Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Arbetsgrupp: Kunskapsplattform

Senast uppdaterad:

Nätverket har flera arbetsgrupper, där olika medlemmar samarbetar för att gemensamt främja medie- och informationskunnighet. En av dem är gruppen som utvecklar en kunskapsplattform.

Syfte

Att utveckla en kunskapsplattform som samlar in de viktigaste och mest kvalitativa resurserna inom området medie- och informationskunnighet i ett gemensamt, webbaserat gränssnitt där de är sökbara och därmed lätta för användare att hitta till och använda sig av. Vår ambition med samarbetet är att öka tillgängligheten till lärresurser för olika målgrupper om medie- och informationskunnighet i Sverige samt att stärka nyttjandet av existerande lärresurser.

Medverkande

  • Statens medieråd​
  • Kungliga biblioteket​
  • Internetstiftelsen
  • Sveriges Utbildningsradio (UR)

Tidsplan

Under början av 2020 har en förstudie gjorts för att undersöka förutsättningarna för att tekniskt bygga upp en kunskapsplattform. Lansering av kunskapsplattformen planeras ske under våren 2021. Möjlighet för andra aktörer att ansluta sig kommer att finnas efter att plattformen lanseras.

Kontakt

För frågor om arbetsgruppen, kontakta Anna Tornberg: anna.tornberg@statensmedierad.se