Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Jag vill ha hjälp

Senast uppdaterad:

Gatubild, människor i rörelseoskärpa

Foto: Shutterstock

Har du själv blivit utsatt för näthat eller sett någon annan utsättas? Här kan du få hjälp och mer information.

Information, stöd och råd:

Attention/Nätkoll

Nätkoll är ett projekt som drivs av riksförbundet Attention med syfte att öka tryggheten på nätet för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Här finns skrivet material och filmer för föräldrar, lärare och barn.

Attention.se/natkolllänk till annan webbplats

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen (BO) är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Hos BO finns "Mina Rättigheter", en webbplats om barns och ungas mänskliga rättigheter anpassad för pedagoger i både förskola och skola.

Barnombudsmannenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mina rättigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS

Barnens rätt i samhället är en barnrättsorganisation som arbetar för att stötta och hjälpa utsatta barn och unga. Bris arbetar också för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter i samhället. Här kan du prata med en kurator via telefon, chatt eller mail.

Bris.selänk till annan webbplats

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten arbetar för att göra det bättre för barn och unga som varit med om brott. På jagvillveta.selänk till annan webbplats finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man har varit med om brott och var man kan få hjälp. Här finns också information om hur en polisanmälan går till och vad som händer om det blir rättegång. På Tystnainte.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterges information och råd till personer som deltar i samhällsdebatten och som utsätts för hot och hat. Webbplatsen kan också användas av de som möter utsatta personer.

Brottsoffermyndigheten.selänk till annan webbplats

Friends

Friends är en barnrättsorganisation som arbetar mot mobbning genom att utbilda skolor, förskolor och idrottsföreningar samt driva opinion.

Friends.selänk till annan webbplats

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en organisation som arbetar för en positiv utveckling av internet. Här finns guider och rapporter om barn och unga på nätet.

Iis.selänk till annan webbplats

Juridikinstitutet

Institutet för Juridik och Internet är en juridisk expert- och informationsorganisation som hjälper personer som utsatts för kränkningar på nätet. Här kan du ställa frågor om näthat och brott och straff.

Juridikinstitutet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forum för levande historia

Forum för levande historia är en myndighet med uppdrag att bland annat främja demokrati och mänskliga rättigheter. Här finns information om ämnet rasism samlad under rubriken ”Prata rasism”.

Levandehistoria.selänk till annan webbplats

Make equal

Jämlikhetsstiftelsen Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som arbetar mot målet att alla ska slippa diskriminering och kunna nå sin fulla potential. Här finns information om metoder för ett praktiskt jämlikhetsarbete. Skärpning är ett treårigt arvsfondsprojekt som drivs av Make Equal. Projektet jobbar lösningsfokuserat mot näthat och för ett inkluderande nätklimat. Här kan du få tips och råd. Näthatshjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett verktyg för dig som utsätts eller ser andra utsättas för näthat. Det är också till för civilsamhällets organisationer så att de kan få stöd och hjälp i hur man kan arbeta förebyggande mot näthat.

Makeequal.selänk till annan webbplats

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om hur unga har det i Sverige. De sprider också kunskap om villkor och utveckling av det civila samhället (den del av samhället som är skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet). Här finns rörligt och skrivet material riktat till vuxna i ungas närhet.

Mucf.selänk till annan webbplats

RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Organisationen arbetar för en värld där alla ska få vara sig själva på sina villkor och mot diskriminering, våld och negativ särbehandling. Här finns stöd och tips till unga hbtq-personer.

Rfslungdom.selänk till annan webbplats

Rädda barnen

Rädda barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Här finns bland annat tips och råd om hur föräldrar kan skydda sina barn från utsatthet på nätet.

Räddabarnen.selänk till annan webbplats

Skolverket

Skolverket är en förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Här finns samlad information om kränkningar och mobbning på nätet.

Skolverket.selänk till annan webbplats

Stiftelsen Allmänna barnhuset

Stiftelsen Allmänna barnhuset arbetar för att stärka barn- och ungdomar i utsatta livssituationer. Verksamheten vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare. När någon gjort dig illalänk till annan webbplats - en film för barn och unga.

Allmannabarnhuset.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Surfa lugnt

Surfalugnt.se Surfa Lugnt är en organisation med syfte att sprida kunskap om nätets möjligheter och risker, med fokus på barns och ungas säkerhet. Här kan du ställa frågor om nätet till en expertpanel, hitta fakta och lektionsmaterial.

Surfalugnt.selänk till annan webbplats

Tänk till

Ungas berättelser om näthat och andra ämnen. Produceras av Utbildningsradion (UR) och hittas i deras egen Youtubekanal.

Tänk tilllänk till annan webbplats

UMO

UMO är en webbplats om sex, hälsa och relationer för alla som är mellan 13 och 25 år. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Umo.selänk till annan webbplats

Ungdomar

Digital plattform för unga. Här kan du prata med andra unga, läsa artiklar och ställa frågor anonymt till en stödpanel med vuxna professionella.

Ungdomar.selänk till annan webbplats


Anmälan och information:

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet (BEO) arbetar för att skydda barns och elevers rättigheter. BEO ser till att skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling. De utreder anmälningar som handlar om kränkningar mot barn och elever och kan företräda barn och elever i domstol.

Beo.skolinspektionen.selänk till annan webbplats

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. Om du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på nätet och din skola inte gör något för att förhindra det kan du anmäla det till DO. Därefter kan DO utreda om skolan har gjort tillräckligt för att trakasserierna ska upphöra.

Do.selänk till annan webbplats

Polisen

Polismyndighetens uppdrag är att förebygga, upptäcka och utreda brott. Att skydda barn och unga på nätet ingår i det allmänna uppdraget.

Polisen.selänk till annan webbplats

Mer information:

Inte okej - stöd till dig som vill motverka näthat

Broschyren Inte okej riktar sig till barn och unga som utsätts för näthat eller ser någon annan utsättas. Den berättar vad näthat är, konsekvenserna av näthat samt vilken hjälp som finns att få.

Inte okej - stöd till dig som vill motverka näthat