Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Jag vill jobba i klassrummet

Senast uppdaterad:

Unga har ofta god kunskap om olika digitala arenor. CCO-licens: Mostphotos

Dina elever rör sig på olika digitala arenor och har också en relativt god kompetens att hantera dem. Det är när de stöter på problem som din roll blir viktig och kanske avgörande.

Kränkningar kan börja i skolan och sedan fortsätta under resten av dygnet i olika digitala kanaler. Men nätet är inte bara en arena för kommunikation unga emellan. Det är även ett verktyg för informationsinhämtning, nyhetsförmedling och påverkan. Som lärare kan du göra mycket både för att stärka unga som aktiva medieanvändare och förebygga kränkningar via internet:

  • Du kan skaffa dig mer kunskap om ungas digitala liv.
  • Du kan arbeta med eleverna kring frågor om hat, hot och kränkningar i digitala miljöer.
  • Du kan arbeta med dina elever kring frågor om vinklade budskap i text och bild.

Här hittar du kunskap och material.


Mot samma mål

Fler som jobbar mot samma mål ger större effekt. Inför arbete med No hate i skolan kan du till exempel:

De samtal som ni har haft i skolarbetet kan då leva vidare i hemmen och effekten öka.