Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Bilder och verkligheter

Senast uppdaterad:

Foto: Shutterstock.

Dagens unga översköljs av bilder, men har de koll på hur ett foto kan manipuleras? Eller den dolda innebörden av en tecknad figur? Eller hur man har ett kritiskt förhållningssätt till bilder?

Vi lever i en värld där kommunikation sker oberoende av nations- och språkgränser. En bild kan ibland vara det enda gemensamma språk vi talar. Därför blir kunskap och förståelse för den visuella kommunikationen allt viktigare, inte minst för barn och unga i vilkas liv de visuella budskapen tar allt mer plats.

Metodmaterial

I Statens medieråds nya metodmaterial ”Bilder och verkligheter – visuell gemenskap på nätet” finns lektioner som stärker eleverna i ett medvetet förhållningssätt till bilder de möter på nätet. Materialet riktar sig till pedagoger inom grund- och gymnasieskola och lämpar sig för ämnena svenska, samhällskunskap och bild. Det passar även bra för ämnesövergripande arbete.

 

Ett syfte med materialet är att öka elevernas förståelse av hur bilder kan laddas med betydelse och hur denna betydelse kan variera beroende på mottagare och kontext. Det ska även stimulera till kritiskt tänkande samt en ökad förståelse för att bildspråk och bilders funktion aktivt kan utnyttjas av avsändare med till exempel antidemokratiska och rasistiska budskap. I materialet ingår ett lärarmanus, en introduktion, en presentation och underlag för fyra olika lektioner på temat bilder och verkligheter.

Ta del av hela det pedagogiska materialet Bilder och verkligheter — Visuell gemenskap på nätet: