Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Hur kan jag tala med mina elever om hot och hat på nätet?

Senast uppdaterad:

"Låt oss prata om det" är ett nytt koncept riktat till vuxna som arbetar nära barn och unga, framtaget för att illustrera hur pedagoger kan använda sig av den kunskapsbank som Statens medieråd byggt upp inom ramen för regeringsuppdraget No Hate Speech Movement.

Konceptet bygger på tanken om ett kunskapsbås där elever anonymt kan ställa frågor som samlas in av en pedagog. Med stöd av myndighetens utbildningsmaterial kan sedan de anonyma frågorna lyftas i en större diskussion i klassrummet.

6 tips till pedagoger som vill arbeta med ”Låt oss prata om det”:

  • Hitta former för att låta eleverna skriva sina frågor anonymt. Använd anonymiteten för att öppna upp för samtal.
  • Att kunna prata om allt betyder inte att du måste ha svar på allt. Att lyssna är ibland viktigare än att svara.
  • Du har god kunskap om dina elever. Därför är du en viktig person för dem.
  • Var intresserad, nyfiken och närvarande. Ett samtal bygger på samspel.
  • Var inte dömande. Berätta istället om konsekvenserna av näthat.
  • Signalera hopp och framtidstro. Ge exempel på sådant som motverkar och förebygger näthat.

Tips på material att använda i klassrummet:

> Ladda ner broschyren Inte okej - stöd till dig som vill motverka näthat. Den riktar sig till barn och unga som utsätts för näthat eller ser någon annan utsättas. Den berättar vad näthat är, konsekvenserna av näthat samt vilken hjälp som finns att få.
> Har du själv blivit utsatt för näthat eller sett någon annan utsättas? Här kan du få hjälp och mer information.

> Könsnormer i bildspråket – metodmaterial med fokus på bilder och genus.

> Propaganda och bilders makt – metodmaterial med fokus på hur propagandabilder är uppbyggda.

> Fler pedagogiska verktyg för dig som vill arbeta i klassrummet

Fakta om No Hate Speech Movement

På uppdrag av regeringen driver Statens medieråd No Hate Speech Movement. länk till annan webbplatsSatsningen genomförs bland annat i syfte att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga. Här hittar du pedagogiska verktyg och information – kostnadsfritt utbildningsmaterial om hat, rasism och andra former av fientlighet på internet.